Smågris. Foto: Ole Marius Aune Sandmo.

Mattilsynet kartlegger antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA) hos svin, og 1150 smågrisprodusenter får besøk av Mattilsynet de neste månedene. Norsk dyrehelse er i verdenstoppen, og vi bruker minst antibiotika i hele Europa.

LA-MRSA er et relativt vanlig funn på gris i mange andre land og mange europeiske land har gitt opp kampen. Så langt har norsk svineproduksjon vært nesten fri, og vi kan sette inn tiltak for å unngå å få dette fast.Generalsekretær Per Skorge.

- Bondelaget støtter intensjonen om at svineproduksjonen her til lands fortsatt skal være fri for disse resistente bakteriene. Det er en fordel for både folkehelse og dyrehelse, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

- Men økonomiske støtteordninger for bonden må være på plass slik at ikke bonden blir skadelidende her, understreker Skorge.

Ambisiøs kartlegging

Folkehelsemyndighetene i Norge ønsker ikke at griser skal være en kilde til spredning av LA-MRSA i Norge, og ønsker at dyrehelsemyndighetene gjennomfører de tiltakene som er mulige for å holde forekomsten av LA-MRSA på lavest mulig nivå .

Ingen andre land har forsøkt å redusere forekomsten slik det nå blir gjort i Norge. Den norske tilnærmingen er både unik og ambisiøs på vegne av dyr, produsenter og samfunn.

Anonyme prøver

I begynnelsen av mars startet Mattilsynet opp et program for overvåking og bekjempelse av LA-MRSA i norske svinebesetninger. De praktiske og økonomiske konsekvensene var ikke tilstrekkelig utredet, og Mattilsynet stoppet programmet for en periode. Nå starter Mattilsynet opp igjen med kartleggingen, samtidig som de jobber med å få på plass rammer for hvordan man skal håndtere smitten i eventuelle positive besetninger.

Mattilsynet forventer at dette arbeidet først vil være klart i slutten av juni. Prøvene som tas ut nå vil derfor bli anonymisert før de analyseres. Det er først når Mattilsynets planer for håndtering av smitten er klare og alle prøver er tatt og analysert, at man vil bryte anonymiseringen og dyreeier vil bli informert om prøveresultatene.

FAKTA: Når antibiotika ikke lenger virker
* MRSA-bakterier er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot antibiotika. En variant av disse resistente bakteriene (LA-MRSA) er de siste årene påvist hos griser, og kan smitte mellom dyr, og til mennesker som er i kontakt med griser.

* Bakterieinfeksjonen er lite farlig for både mennesker og dyr, men den er vanskelig å få bukt med. Kjøtt fra smittede dyr er ikke farlig å spise.

* MRSA påvises av og til hos mennesker i Norge. Første påviste tilfelle på dyr i Norge var i 2011. Det er et mål at norsk svineproduksjon skal være fri for LA-MRSA.

* To besetninger fikk smitten i 2013 fikk smittestoffene fjernet ved at besetningene ble tømt for dyr, husdyrrommene vasket og desinfisert. Det ble også påvist smitte hos røktere og veterinærer som hadde vært i kontakt med dyra. De er fulgt opp av helsetjenesten.

* Med Norges lave forbruk av antibiotika i dyrehold, stammer trolig smitten hos dyr fra persontrafikk fra utlandet. LA-MRSA er relativt vanlig på gris i mange andre land. For å hindre at sykdommen blir mer vanlig i Norge, er det viktig med god smittehygiene for de som er i kontakt med gris.

Les mer om MRSA hos Animalia 
Anbefalinger for å unngå smitte av dyreassosiert MRSA

Kontakt i Norges Bondelag: Per Skorge tlf 975 24 938,  Ingrid Melkild.