Bondelagsleder Nils T. Bjørke delte i dag ut prisen for sunt bondevett til styreleder Einar Enger i Felleskjøpet Agri. - Jeg vil gi honnør til Felleskjøpet Agri for at de har tatt ansvar og kjøpt landets beredskapslager for korn, sa Bjørke.

- Næringa har blitt bedt om å ta ansvar, men beredskap er i bunn og grunn statens ansvar.

Leder av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, overrekker prisen til en noe overrasket leder av Felleskjøpet Agri, Einar Enger.

Norges Bondelags begrunnelse for prisen:
Norges Bondelags pris for sunt bondevett tildeles Felleskjøpet Agri for å bidra til norsk beredskapslagring av korn ved å kjøpe Stavanger Havnesilo.

- Kjøpet av Stavanger Havnesilo gjorde vi etter stort påtrykk fra omgivelsene, sa styreleder Einar Enger i Felleskjøpet Agri. - Å få denne prisen var moro og overraskende.

Felleskjøpet Agri kjøpte i går statskontrollerte Cermaq sin eierandel i Stavanger Havnesilo. Siloene er Nord-Europas største beredskapslager av matkorn, og kan lagre 195.000 tonn korn, som utgjør et halvt årsforbruk av matkorn for hele landet. Det foregår en politisk utgreiing om beredskapslagring av korn, og å rive lageret før utgreiingen er klar er, er å gjøre ting i feil rekkefølge.

Norges Bondelag har lenge understreket viktigheten av å redde dagens eneste potensielle beredskapslager for matkorn i praksis og hatt kontakt med Felleskjøpet Agri.

Om prisen for sunt bondevett
Prisen for sunt bondevett blir delt ut med jamne og ujamne mellomrom til personer utenfor eller i norsk landbruk som har profilert landbruket i Norge på en positiv og overraskende måte. Samtidig er de med på å bygge opp under betydningen av norsk mat, matkultur, historie og opprinnelse. Norges Bondelag har delt ut prisen siden 1992. Blant prisvinnerne de siste årene finner vi Rørosmat, Utenriksminister Espen Barth Eide, NRK-jounalist Hans Olav Brenner og kokk Harald Osa.