Nyheter

Jordnær karbonfangst

- Sats på næringer med karbon som råstoff, oppfordrer Lars Petter Bartnes når han innleder under seminaret ”Grønn Vekst” på Elverumsopplevelser 1. august.

Den nye bondelederen

Som leder i Norges Bondelag vil Lars Petter Bartnes jobbe for at matpolitikk blir satt på dagsorden i enda sterkere grad.

Svært lågt nivå av antibiotikaresistens i norske svinebesetningar

Nesten 1000 norske svinebesetningar er i vår testa for antibiotikaresistente gule stafylokokkar (LA-MRSA). Det vart funne smitte i berre ein av svinebesetningane.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere