- 200 år etter at grunnloven ble skrevet er bøndene fortsatt viktige for landet. Vår uavhengighet henger tett sammen med at vi bevarer evnen til å produsere vår egen mat. I en tid med klimaendringer og uro i Europa er den tryggeste måten å bygge framtiden på å bruke våre egne ressurser til å produsere mat, sier Gøril Tveiten Lie fra Li gård i Sognefjorden. Gøril er en av bøndene som er med å fronte årets kampanje. 

Fjellene gir oss enorme områder der dyra kan hente maten sin selv og produsere melk og kjøtt av høy kvalitet, sier Gøril Tveiten Lie og Einar Lie. Her sammen med Åmund, Sveinung, Håvard. Geitene ville også være med på bilødet! Foto: Arne Veum

Spenning rundt jordbruksforhandlingene

Det er nå få uker til årets jordbruksforhandlinger er i gang, og i landbruket er spenningen stor til i hvilken retning den nye regjeringen vil ta næringa.

- Det vil være bønder i Norge og norsk mat i butikken også etter årets forhandlinger, men dette handler om noe større. Det handler om hvilket landbruk vi skal ha framover og hvor mye av maten vår som skal være norsk, sier leder Nils T. Bjørke i Bondelaget.

Vil ikke etterligne industrilandbruket

Denne helga lanserte Norges Bondelag kampanjen «Norge trenger bonden». Poenget med kampanjen er å vise særpreget ved det norske landbruket. Et mangfoldig landbruk bygget på små og mellomstore gårdsbruk over hele landet, som produserer trygge og kortreiste råvarene av høy kvalitet. I Sundvolden-erklæringen sier regjeringen at hovedformålet med landbrukspolitikken nå skal være en kostnadseffektiv matproduksjon.

- Målet med kampanjen er å få folk til å støtte opp om det norske landbruket. Vi vet at de aller fleste ønsker matproduksjon i Norge, og at folk er glade i de råvarene bøndene produserer. I vårt bratte og kalde land er vi avhengig av å utnytte de få ressursene vi har. For å få til dette trenger vi fortsatt bønder over hele landet.  For oss er det ingen god løsning å etterligne industrijordbruket vi finner så mange andre steder i verden, sier Bjørke.

Møt våre bønder

På nettstedet bondevenn.no kan folk vise sin støtte ved å framsnakke bonden via en framsnakkgenerator, inspirert av landbruksminister Sylvi Listhaug.

Du vil også kunne møte seks utvalgte bønder fra alle delene av landet. Til sammen representerer bøndene ulike deler av dagens landbruk.

Som geitebønder innerst i Sognefjorden representerer Gøril og Einar mange av bøndene som driver matproduksjon i et stedvis vanskelig Vestlands-landskap.

- Her hviler små gårder i dei bratte fjellsider. Fjella hindrer oss fra å bli store, men de gir oss enorme områder der dyrene kan hente maten sin selv og produsere melk og kjøtt av høy kvalitet, sier Gøril Tveiten Lie.

Kontaktpersoner:
Gøril Tveiten Lie: 41443946
Nils T. Bjørke, leder av Norges Bondelag: 90 15 06 24
Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag: 975 99 866

Du kan følge Bondelaget på: