Grøntutvalget hadde et møte i forrige uke, hvor de jobbet med en felles uttalelse til jordbruksforhandlingene.

- Vi har fått mange innspill fra norske grøntprodusenter og gått grundig gjennom disse. Nordmenn er glade i norsk frukt og grønnsaker og det er viktig at bøndene får bedre økonomi for å kunne øke sin produksjon, sier Per Harald Agerup, sekretær i Grøntutvalget.

Foto: Odd Mehus

Nordmenn ønsker norsk frukt og grønt
Han peker på at Stortinget har ytret ønske om å øke både produksjon og forbruk av frukt og grønt i Norge, ikke minst av helsemessige årsaker.

- Markedet er der, noe vi ønsker å fylle. Vi ønsker å produsere enda mer norsk frukt og grønt av høy kvalitet. Vi er opptatt av at varene finner vei frem til forbrukeren. Vi jobber også mot matvarekjedene for å gjøre norsk frukt og grønnsaker mer synlige i butikkene, sier Agerup.

Fra venstre: Per Harald Agerup, Kristin Bue Jahn, Kari Sigrun Lysne, Thor Johannes Rogneby, Synne Vahl Rogn, Berit Ullestad, Thorleif Muller, Ståle Runestad. Foto: Ragna Kronstad

Avhengige av markedet
Grøntutvalget har nå sendt sine innspill til representskapet i Norges Bondelag med en uttalelse mot jordbruksforhandlingene. Grøntnæringa henter over 90 prosent av sine inntekter fra markedet og derfor er tollvernet og målprisene spesielt viktig for næringa.

- Vi er utsatt for sterk konkurranse fra Europa og resten av verden, og mottar lite statlige overføringer. Derfor er det først og fremst viktig at dagens tollnivåer opprettholdes, sier Agerup.

Se også: Jordbruksforhandlingene 2014

Ustabile inntekter
Utvalget har gått igjennom tilskuddsordningene på sektoren og har spesiell fokus på ordninger som stimulerer til økt produksjon. I tillegg ønsker utvalget en fondsordning som jevner ut inntektene fra år til år.

- Avlingene kan variere mye fra år til år, og dermed også bondens inntekter. Vi ønsker en mer stabil inntektssituasjon for bonden, sier Agerup.