Kravet fremmes til staten i slutten av april, og arbeidet med å utarbeide kravet er nå i full gang. For at dette best mulig skal gjenspeile næringens behov inviteres alle landbruksorganisasjoner inn til møter med forhandlingsutvalget og representanter fra næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag.

Representanter fra Matalliansen og Norgesfôr er blant den som har hatt møte med Bondelaget.

Frode Toven (Norgesfôr) diskuterer den globale kornsituasjonen sammen med Andre Mondsen (Næringspolitisk sjef, NHO Mat og Landbruk), Lars Iver Wiig (Samfunskontakt,Nærings- og nytelelsesmiddelarbeiderforbund), Per Skorge (Generalsekretær, Norges Bondelag), Gaute Lenvik (Adm. direktør, NHO Mat og Landbruk) og Roald Gulbrandsen (Direktør NHO Mat og Drikke) 

- Vi vil balansere alle innspill opp i mot hverandre. Det er viktig å se helheten. Det gir oss en mulighet til å fremme et krav som sikrer et sterkt og robust landbruk som kan bidra til økt matproduksjon i Norge, sier llandbrukets forhandlingsleder, Nils T. Bjørke.

Uken startet med møter med Tine, Nortura og Felleskjøpet. Tirsdag og onsdag har det gått slag i slag med følgende organisasjoner:

•     Skogeierforeningen

•     Samdriftenes kontaktorgan (SKO)

•     Birøkterlaget/Honningsentralen

•     Norsvin

•     Frøavlerlaget

•     Kompetansenavet Vest

•     Norske landbrukstjenester

•     Hjorteavlslaget

•     Matmerk

•     KLF

•     Norsk landbruksrådgiving

•     Mobilslakt

•     Geno

•     Norsk juletre

•     Pelsdyralslaget

•     Gartnerforbundet

•     Hoff

•     NHO-mat og landbruk

•     Kio

•     Fiskå Mølle

•     Norsk Bufe

•     Fjørfelaget

•     Oikos

•     Norsk Gardost

•     Veterinærforeningen

•     Havreforeningen

•     Norges Bygdekvinnelag

•     Tyr

•     Sau og geit

Nils T.Bjørke hilser styreleder Jacob Bjerkem i Oikos velkommen til date i Landbrukets hus. 

 

Les mer om jordbruksavtalen her.