Nyheter

Om å skadefelle dompap og blåmeis

- Norske bønder er glade i både dompap, gråspurv og blåmeis. Det vi ikke er glade i, er mer byråkrati, sier generalsekretær i Bondelaget, Per Skorge.

Vi må beskytte husdyrene våre

Svenske myndigheter over flere år har avlyst sin egen lisensjakt på ulv. Nå vil norske beitedyr i prioriterte områder bli truet av omstreifende ungulv.

Slik gikk det da Bondelaget planla vei mellom Oslo og Bergen

- Større veiprosjekter går raskere og blir mer matjordvennlig dersom man planlegger hele traseen på én gang.

- Best både for bønder og forbrukerne

Norges Bondelag støtter Konkurransetilsynets stans av innkjøpssamarbeid i dagligvarebransjen.

Ove Trellevik vil ha norsk korn

Høyres Ove Trellevik føler seg misforstått. – Jeg ville kun gjøre et tankeeksperiment, sier han i en kommentar til Norges Bondelag, etter at blogginnlegget hans skapte debatt i landbrukskretser og på kornkonferansen.

Bred enighet om sterkere vern av matjord

Forbud mot nedbygging av matjord. Strenge krav til arealutnyttelse. Sårbarhetsanalyse av norsk matforsyning i regi av Forsvaret. Oppretting av et Fremtidsombud. Ideene var mange under den åpne høringen i Stortingets næringskomité.

- Alle land må ta ansvar for matberedskap

- Reformer og endringer ønsket av regjeringen må bidra til økt matproduksjon, sa Nils T. Bjørke i regjeringens kontaktutvalg mandag.

Departementet endrer overgangsordningen til nytt kvoteår

Etter anmodning fra bøndene endrer Landbruks- og matdepartementet omstridt overgangsordning til nytt melkekvoteår.

Bondelagets leiar Nils T. Bjørke tek ikkje attval

Nestleiarane Kristian Ianssen og Brita Skallerud har sagt ja til attval til styret i Norges Bondelag.

Jord- og konsesjonsloven bør gjennomgås før eventuelle endringer

Ensidig argumentasjon fra Landbruks- og matdepartementet for å oppheve priskontrollen.

Åpnet Hanen sin stand på Smak 2014

Nils T. Bjørke avduket en stor utskjært trehane på Horeca-messen Smak 2014 i dag. Anledning var lokalmattorget til Hanen som er organisasjon for de som driver med bygdeturisme, gårdsmat og innlandsfiske i Norge.

Bondelaget svarer om flytting av kvoteåret for melk

Det har kommet en rekke spørsmål angående tilbakeflytting av kvoteåret 2014 til kalenderåret. Denne artikkelen vil gi svar på de viktigste spørsmålene.

Møtte Ikea om Delijordet

Norges Bondelag og Naturvernforbundet møtte i dag Ikea om varehusplanene i Vestby.

Bred støtte til fortsatt markedsregulering

Virke-rapport viser støtte i hele verdikjeden til fortsatt å balansere det norske markedet for landbruksvarer.

Ivaretar IKKE grunneiers økonomiske interesser

Forslaget vil føre til en massiv økning i byråkratiet ved felling av vilt som gjør skade, samtidig som avstanden fra den som får skade på sin eiendom og besluttende myndighet øker.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere