Flom ødela disse potetplantene på Jarlsberg. På verdensbasis vil mangelen på rent vann være en av årsakene til at matproduksjonen vil avta i framtiden, mener FN.

- I en slik situasjon har vi en plikt til å utnytte våre egne matressurser. En landbrukspolitikk som gjør oss enda mer avhengige av andre lands matfat vil være direkte uansvarlig, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

For å produsere mat trengs det jorder og beiter. I og med at våre jordressurser er små og spredt trenger vi bønder over hele landet for å kunne øke matproduksjonen i Norge. Det er også utgangspunktet til Norges Bondelag når vi møter regjeringen til jordbruksforhandlinger om få uker. 

Les også: En illusjon å tro at vi kan øke matproduksjonen
Blogg: Norsk landbruk er løsningen, ikke problemet

Kan ikke stole på marked og enkeltbønder

Landbruksminister Sylvi Listhaug har ved en rekke anledninger varslet endringer som innebærer en sentralisering av landbruket og endringer i eiendomslovgivning som bidrar til at matjord vil gå ut av drift.

- Vi har ikke råd til at verken det frie markedet eller få enkeltbønder skal diktere matproduksjonen. Til det står mye mer på spill i internasjonal matproduksjon, sier Nils T. Bjørke, som ber ministeren utforme en politikk basert på egne gras-, korn- og beiteressurser.

Vi importere allerede 60 % av maten vi spiser. Det er uansvarlig å legge opp til en politikk som øker denne andelen, sett i lys av den nye klimarapporten fra FN, mener Norges Bondelag.

Fossilfritt landbruk

Norges Bondelag har et mål om et fossilfritt landbruk innen 2030 og jobber blant annet med flere prosjekter på teknologiutvikling og biogass.

- Vi jobber på flere nivå for å finne bedre løsninger for et mer klimavennlig landbruk. Vi mener dessuten at kortreist mat og mat på norske grasressurser og utmarksbeite er et viktig bidrag til den globale utfordringen, sier Bjørke

Fakta:

  • 60% av det som vi spiser er produsert i land utenfor Norge. Disse tallene inkluderer også fisk.
  • Mange av fôrråvarene til norske dyr er importert. Blant annet korn og proteinvekster, som soya fra Brasil. 70% av fôret til oppdrettfisk består av korn.
  • Verdens klimautfordringer vil gi lavere avlinger. FNs klimapanel anslår 2% mindre avlinger hver tiår. FNs matavareorganisasjon mener verden trenger 60 % økt matproduksjon innen 2050.
  • Sundvolden-erkæringen har et mål om høyest mulig selvforsyning av beredskapshensyn