Nyheter

Årsmøte i Ballangen Bondelag

Årsmøtet 22.11.2018 på Kaia kafe og catering i Kjeldebotn.

Uttalelse fra Sortland og Øksnes Bondelag

Sortland og Øksnes Bondelag hadde Årsmøte på Sortland Mat & Vinhus 1.nov.

Beiteseminar med rovviltfokus

Leder i rovviltutvalget i Nordland Bondelag og nestleder i fylkesstyret Trond Bjørkås utfordret Stortingspolitikerne i «Beiteseminar med rovviltfokus» i Oslo i dag.

Årsmøte i Nordre Meløy og Gildeskål Bondelag

Møtet ble avholdt på Ørnes Hotell 31. oktober 2018

Årsmøte i Kjerringøy Landbrukslag

Kjerringøy Landbrukslag avholdt sitt årsmøte torsdag 25. oktober på Kjerringøy Handelssted

Jervejakturs i Mosjøen Fredag 2. – Lørdag 3. november 2018

Sted: Fru Haugans Hotell, Mosjøen

Fylkesleder i Nordland Ståle Nordmo tar opp tema rovdyr

Glem ikke de mange utfordringer som rovvilt gir i Nordland – vi må ikke komme i skyggen av ulven på Østlandet og bjørnen i Trøndelag og Troms.

Seminar rovdyrerstatning i Nordland

Du velkommen på seminar på naturbruksskolen i Mosjøen på Marka 9.10.2018

HUSK FRIST FOR SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL 1. SEPTEMBER.

Er du en av dem som tenker søke om utsettelse for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding eller nedfelling, husk fristen 1. september.

Ta vare på resursene

Oppfordring til bønder fra sentrale tillitsvalgte i Nordland.

Riktig god sommer

Administrasjonen i Nordland Bondelag tar sommerferie

Møte om markedssituasjonen i svinenæringa.

Nordland Bondelag, sammen med Norsvin å inviterer til møte i Sandnessjøen på hotell Scandic Syv Søstre 8.8.2018 kl. 10.15- 13.00.

Kandidater til Kulturlandskapsprisen Nordland 2018

Kulturlandskapsprisen Nordland deles ut for å sette fokus på den viktige rollen landbruket har som forvalter av kulturlandskapet og bærer av tradisjoner.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Vi søker prosjektmedarbeider til prosjekt Utmark

Prosjektmedarbeiderstillingen er i utgangspunktet en 100 % stilling med ønsket oppstart sommeren 2018 og med foreløpig varighet frem til 31.12.2019.

Nordland bondelag sterkt representert i årsmøtet Norges Bondelag 2018.

Årets delegasjon på årsmøtet i Norges Bondelag 2018 teller hele 11 personer. Årsmøtet arrangeres på Lillehammer 6.og 7.juni.

Utfordringer og muligheter for beitenæringene sau og geit i nord

Beitenæringen har et samfunnsansvar. Vi skal ikke bare produsere mat til en økende befolkning, men også ta vare på kulturlandskapet som den økende turistnæringen er avhengig av.

Viktigheten av produksjon av småfe, storfe og svin for å sikre en sårbar slakteristruktur i Nord-Norge.

Det er overproduksjon av svin i Norge, men Nord-Norge trenger å øke sin produksjon. Skal slakteristrukturen i nord bestå, må vi kunne satse på svin her oppe.

Fylkesleder i Nordland Bondelag Ståle Nordmo presenterte vårt fylkes syn på årets jordbruksoppgjør i representantskapet

Representantskapet i Norges Bondelag er i dag tirsdag 5. juni samlet i Lillehammer.

Inngår jordbruksavtale med staten

Jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2019.

Gratulere med grunnlovsdagen

Nordland Bondelag ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere en riktig fin 17. mai

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Åpen Gård i Nordland 2018

Åpen Gård er Norges Bondelags største nasjonale arrangement og har blitt arrangert hvert år siden 1988. Det betyr at arrangementet feirer 30 år i år noe vi i Bondelaget skal feire.

Pressemelding "Statens tilbud"

Kutter i mangfoldet i norsk landbruk

Representantskapsmøte Norges Bondelag

Fylkesleder i Nordland Bondelag Ståle Nordmo og Organisasjonssjef Geir Jostein Sandmo deltar som representanter i rep.skapet i Norges Bondelag

Årsmøte Nordland Bondelag 2018

Nordland Bondelag har avholdt sitt årsmøte på Scandic Bodø Hotel den 14. - 15. mars 2018

Presentasjonene fra våre organisasjonskurs og regionmøter i januar/februar finner du her.

Invitasjon til konferanse er sendt ut til lokallagenes styrer og leder for valgkomiteen. Vi oppfordrer alle lokallagene til å melde på flere deltagere slik at dere kan få nødvendig grunnleggende kunnskap eller oppdatering om drift av lokallag, innspill til jordbruksforhandlingene og andre aktuelle saker.

Ny pris for Unge bønderkurset i Rana 2.-3. mars!

Vi inviterer til Unge bønder- kurs 2.-3. mars og Eierskiftekurs 3.-4. mars.

Ledig stilling som rådgiver i Nordland Bondelag

Vi søker en samfunnsengasjert og positiv rådgiver med interesse for organisasjonens rolle i landbrukspolitikken, til vårt fylkeskontor i Nordland.

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Jervejakturs i Saltdal Fredag 5. – Lørdag 6. januar 2018

Sted: Saltdal Turistsenter, Storjord

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Nordland Bondelags ledermøte 2017

Ledermøtet gikk av stabelen 15.-16. november. Se bilder og last ned presentasjonene fra møtet her.

Vervekurs 14. og ledermøte 15.-16. november 2017

Ledere og verveansvarlige i lokallagene i Nordland er innkalt til vervekurs 14. november. Lederne er også innkalt til ledermøte 15.-16. november. Begge kursene er på Scandic Bodø hotel.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Uakseptabel skrivebordsforvaltning av SNO

Norges Bondelag mener SNO sin håndtering av bjørneangrepet i Hemnes er helt uakseptabel.

Velkommen til medlemsmøte for lokallag i Vesterålen 30. august!

Fylkesstyret inviterer tillitsvalgte og medlemmer i lokallag i Vesterålen, Ofoten og Vågan til møte og middag på Kleiva i Sortland.

Aktive delegater fra Nordland på årsmøtet i Norges Bondelag 14.-15. juni 2017

Fra Nordland Bondelag deltar seks delegater på Bondetinget 2017.

Rovviltforvaltning på ville veier

Nordland bondelag mener at bestandsmålene for freda rovvilt må reduseres. Les Wanja Rakvaags innlegg på Bondetinget 14. juni 2017.

Leder for Nordland Bondelag er skuffet over at Venstre har trukket seg fra samtalene om å øke rammen for jordbruksoppgjøret

Ståle Nordmo oppfordrer Venstre til å gi klare føringer, for å bidra til å skape et løft for distriktsjordbruket og forutsigbarhet for næringa.

Landbruksbrosjyrer for kommuner i Nordland

Her finner du informasjon om landbruksproduksjonen i hver kommune: antall gårdsbruk og areal i drift, hvilke produksjoner som finnes, mengde produsert melk og kjøtt mm.

Stiftelsesmøte Jordvern Nordland 1. juni

Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og småbrukarlag, 4H Nordland og Framtiden i våre hender Bodø inviterer til møte for å stifte en felles forening som skal arbeide for vern av matjord i Nordland.

Brudd i jordbruksforhandlingene 16. mai

Ståle Nordmo, leder for Nordland Bondelag beklager at Staten ikke viser vilje til å følge opp Stortingets mål for inntektsutvikling i jordbruket.

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret gir negativ inntektsutvikling for nordlandsbønder

Endringer i beitetilskudd og kraftfôrpris i Statens tilbud slår negativt ut for husdyrprodusenter i Nordland

Kritisk til Statens tilbud i jordbruksoppgjøret

- Regjeringa følger ikke opp Stortingets målsetting om å redusere inntektsforskjellen mellom landbruket og andre grupper, sier Ståle Nordmo.

Bondelagene deler mat og kunnskap om muligheter og utfordringer for landbruksnæringa

Lokale bondelag og fylkeslaget i Nordland har de siste ukene invitert politikere til mat og prat om landbruket og hvilke rammebetingelser vi trenger for å kunne produsere mat i regionen.

Avholdt Utmarksseminar og årsmøte på Rognan hotell fredag 10. – lørdag 11. mars

Årsmøte og seminar ble avholdt på Rognan hotell fredag 10. – lørdag 11. mars. Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for et hyggelig og lærerikt seminar

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget går imot de fleste av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk.

Dette er viktig for framtida til landbruk og matproduksjon i Nordland, sier lederen i Nordland Bondelag.

Unge bønderkurs 2017

Kurset gikk av stabelen fredag 31. mars og lørdag 1. april. De fleste deltagerne deltok også på eierskiftekurs med Ole Christen Hallesby lørdag og søndag, samme sted.

Nordland Bondelag v/fylkesleder gir tydelige signaler om krav og forventninger til årets jordbruksforhandlinger!

Fylkesleder Ståle Nordmo fremmet viktige Nordlandssaker for representantskapet i Norges Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere