På seminaret i år vil drift av grunneierlaget stå svært sentralt. Tema innenfor dette strekker seg fra ”Drift av grunneierlaget, styrets ansvar”, ”Styrets legitimitet utad” – ”Styrets kompetanse innad” – ”Ekspropriasjon, inngrep i privat eiendomsrett” – ”Effektiv drift av elveeierlaget/grunneierlaget og lokalstyrt driftsplanarbeid”. Vi ønsker også i år å ha aktuelle innlegg på vilt og fiskeforvaltning og det planlegges foredrag innen ”Forvaltning av rype, ny habitatmodell” – ”Hva skjer når elgbestanden blir for stor, et skrekkeksempel fra Målselv” samt ”CWD – Skrantesjuke i Norske hjorteviltbestander”.

Les hele invitasjonen på denne lenken