Tetting av inntektsgap, å opprettholde markedsordninger, frakttilskudd og kvoteregioner og et sterkere fokus på strukturordninger som tar hensyn til distrikt var sterkt fremme i hans innlegg. Også investeringsvirkemidler og rekrutteringstiltak ble fokusert.

Representantskapet valgte vår fylkesleder inn i resolusjonskomiteen som har i oppdrag å peke ut kursen for årets Jordbruksforhandlinger.     

Fylkesleder Nordland Bondelag, Ståle Nordmo.