Kampanjen Del et måltid gjennomføres i april i Bondelagets lokallag i Nordland. Kommune- og fylkestingspolitikere har blitt invitert til lunsj i Vestvågøy, Tysfjord, Hamarøy og Bodø.

God norsk mat er i sentrum under arrangementene: Hvordan den produseres og hvordan rammebetingelsene for landbruket påvirker produksjonen og gårdbrukerens hverdag. Tema som har kommet opp er blant annet leiejord, rekruttering til landbruket, melkekvoteregioner, kommunal forvaltning og lønnsnivå for gårdbrukeren.

Måltidene har blitt en hyggelig ramme og et godt utgangspunkt for dialog mellom produsenter og politikere.