Nyheter

Årsmøte og seminar Nordland Utmarkslag 2024

Årsmøte og seminar for Nordland Utmarkslag ble gjennomført fredag og lørdag 08. og 09. mars på Scandic Hotell Fauske.

Årsmøte i Norges Bondelag

Pål Hagbart Johnsen holdt innlegg for Nordland bondelag under generaldebatten på Årsmøtet i Lillehammer.

Ulike kostnadsberegninger gir store utslag

Staten og jordbruket har ulike beregninger for hvordan kostnadene vil utvikle seg i 2025. Dette gir ulike utslag i jordbruksoppgjøret.

Statens tilbud: ikke nok for økt selvforsyning

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret gir et betydelig lavere inntektsnivå enn jordbrukets krav legger opp til. Tilbudet svarer ikke ut Stortingets nylige marsjordre om økt selvforsyning.

Jordbruket går til forhandlinger

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag meldte i dag staten at vi går til forhandlinger om en jordbruksavtale.

Møte mellom fylkesstyrene i Nordland, Troms og Finnmark

Pressemelding

Program årsmøte Nordland Bondelag

Nordland Bondelag avholder sitt årsmøte 6. - 7. mars 2024 på Scandic Hotell Bodø.

Styremøte i Nordland Bondelag

Fredag 17. november har fylkesstyret i Nordland Bondelag styremøte. Med besøk av to representanter fra valgnemnda i Nordland.

Hvorfor er Hanne Sofie medlem i bondelaget

Hanne Sofie er styremedlem i Nordland Bondelag, kommer fra Hamarøy og driver økologisk produksjon.

Hvorfor er jeg medlem i Bondelaget!

Hilde Furuseth Johansen, styremedlem i Nordland bondelag gjennom representasjon fra Bygdekvinnelaget.

Invitasjon til kurs for unge bønder og eierskifte i landbruket 12.1.-14.1.2024

Vi inviterer sammen med Statsforvalteren i Nordland til det årlige unge bønder kurset med eierskifte i landbruket.

Nord-Norge trenger sterkere tollvern

Matproduksjon her i nord er ingen selvfølge. Med kort vekstsesong, og til tider svært krevende vær.

Kurs for Unge Bønder i regi av Nordland Bondelag

Vi arrangerer unge bønder kurs for begge generasjoner på Scandic Hotel Bodø- helgen 29.9.-1.10.23.

Riktig god sommer

Nordland Bondelag ønsker tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Hjemmeseier for Nordlands bønder!

Kronikk av Linda Helen Haukland – fylkesråd for plan- og næring og Trond Bjørkås – leder i Nordland bondelag

Rekrutering i et formidlingsperspektiv.

Styremedlem i Nordland Bondelag Jon Albert Floa sitt innlegg på årsmøte i Norges Bondelag 14. juni 2023

Rep. skap i Norges Bondelag 22. mars 2023

Fylkesleder Trond Bjørkås og Org.sjef Geir Jostein Sandmo deltar på re. skapet i Norges Bondelag

Historisk arbeid i boks!

Torsdag 12.januar landet et felles partnerskap i Nord-Norge arbeidspakker som vil gi et positivt oppsving for landbruket i nord.

Satsing på landbruket i nord

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, var til stede i dag da satsingen «Bærekraftig landbruk og verdiskaping i nord» ble lansert av landbruks- og matminister Sandra Borch og fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune Karin Eriksen.

Nordland Bondelag har uttalt seg om rapporten fra Grytten-utvalget

Det viktigste rapporten slår fast er at bøndenes jordbruksinntekt pr time er lavere enn i resten av samfunnet, og at driftsresultatet i gjennomsnitt ikke gir markedsmessig avkastning til både arbeidsinnsatsen og kapitalen. - Dette er et viktig politisk budskap som ikke bør overskygges av ulike tekniske beregninger, sier leder i Nordland Bondelag Trond Bjørkås.

Nordland bondelag avholder sitt ledermøte 23. -24. november 2022

Vi møtes på Quality Hotel Ramsalt i Bodø.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Kurs for unge bønder i Nordland

Invitasjon til kurs for unge bønder på Quality hotel Ramsalt, Bodø 14.-16.10. 2022.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Fokuset vårt må endres fra elendighetsbeskrivelse til positivitet og de gode historiene.

Innlegg fra vår 1. vara i styret i Nordland Bondelag, Odd-Arne Stormo

Årets høydepunkt i bondelaget, årsmøte i Norges Bondelag har startet.

Nordland Bondelag har flere innlegg i generaldebatten, og først ut er Nestleder i Nordland Bondelag, Ketil Trongmo.

Statens tilbud: Nødvendig snuoperasjon vil kreve mer

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret møter jordbrukets krav et godt stykke på kostnadskompensasjon, men ikke på inntektsløft. – For at bonden skal fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier fylkesleder Trond Bjørkås i Nordland Bondelag.

Langsiktig arbeid gir resultater.

Nestleder i Nordland Bondelag, Ketil Trongmo, sammen med andre aktører har gjort en formidabel innsats denne våren angående bjørn i Grane, Hattfjelldal og Vefsn.

Historisk oppgjør: Matproduksjonen må sikres

Jordbruket opplever en kostnadsvekst uten sidestykke, og derfor stuper inntektene. – Skal bøndene fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Trond Bjørkås, fylkesleder i Nordland Bondelag.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Resolusjon fra Nordland Utmarkslags årsmøte 11.03.2022.

Under lunsjen på seminaret til Nordland Utmarkslag ble temaet om elgpåkjørsler og uttalelser fra representanter til Nordland Fylkeskommune et heftig samtaleemne. Dette resulterte i at årsmøtet vedtok at det skulle utarbeides en resolusjon som fikk frem Nordland Utmarkslags synspunkter på saken. Resolusjonen er sendt til de fleste medier i Nordland, samt fylkeskommunen.

Gjenvalg på fylkesleder Trond Bjørkås på årsmøtet i Nordland Bondelag

Årsmøtet i Nordland Bondelag ble avholdt onsdag 16. og torsdag 17. mars i Bodø.

Seminar og årsmøte for Nordland Utmarkslag ble arrangert på Scandic Narvik fredag - lørdag 11. og 12. mars 2022

Under årets seminar var det 26 deltakere som hadde tatt turen til Narvik, det var også et titalls deltakere som fulgte arrangementet digitalt. Dette er første året medlemmene fikk valget mellom å delta digitalt eller fysisk. Vi føler selv det var stor suksess med muligheten for digital deltakelse på seminaret og kommer til å jobbe for samme løsning også i 2023. Temaene for årets seminar finner dere i programmet under.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. Nå ber Bondelaget om samarbeid for å gi bonden sikkerhet, og for å unngå lavere matproduksjon.

Kurs i klimakalkulator for svinebønder

Nordland bondelag inviterer til kurs i bruk av klimakalkulator for svineprodusenter på Teams tirsdag 14.12.21 fra kl. 10.00 -12.30.

Bli med på Unge bønder-kurs

Nordland Bondelag inviterer til kurs for unge bønder, som er en kombinasjon av nyttig kunnskap og en sosial positiv sammenkomst, i Bodø 22. - 24. oktober.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Tusen takk!

For et engasjement, tusen takk til alle medlemmer som har stilt opp etter bruddet i jordbruksforhandlingene.

Årsmøte i Nordland bondelag

Nordland bondelag avholder sitt årsmøte 15. - 16. mars 2021

Brætt opp ærman

Et samarbeidsprosjekt mellom Statsforvalteren i Nordland og Mosjøen Videregående skole, avd. Marka, muliggjort gjennom prosjektet Gårdsturisme og Matopplevelser i Nordland.

Har du sett gaupespor

Det er endelig kommet snø i hele fylket og dermed bedre forhold for å spore rovdyr.

125 år og et evighetsperspektiv

– Kraften som et samlet Norges Bondelag har hatt i 125 år har vært viktig, den kommer til å bli minst like viktig i årene som kommer, sier bondelagsleder Bartnes.

Fra Landmandsforbundet til Bondelaget

6. februar 1896 ble bøndenes organisasjon stiftet. Hva har skjedd de siste 125 årene? Hvem er Bondelaget idag? Vi gir deg guiden!

Nordland Bondelag ønsker velkommen til digitale dagskurs i bruk av klimakalkulatoren for melkeprodusenter, på Teams.

Kurset er en introduksjon til bruk og forståelse av klimakalkulatoren – et nyttig verktøy for å identifisere utslipp fra egen gård.

Nordland Bondelag har fått ny samarbeidsadvokat i Nordland

Bondelagets Servicekontor AS utvikler og tilbyr en rekke tjenester. Gjennom vårt samarbeid med advokater får våre medlemmer tilgang til kvalitetssikra tjenester innen juridisk rådgiving.

Årsmøte Nordland Utmarkslag

Seminar og årsmøte for Nordland Utmarkslag ble arrangert på Scandic Fauske 30 – 31 oktober 2020.

Juleferie i administrasjnen i Nordland bondelag

Nordland Bondelag ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år.

Ledermøtet for 2020 i Nordland Bondelag

Klima, rein på innmark og at vi er mange medlemmer i Bondelaget, men vi ønsker å bli mange flere – var noen av de viktige sakene som ble drøftet på årets ledermøte!

Skikkelig gladmelding ang. 4-årsplan for videregående skoler i Nordland

Det planlagte tilbudet innen heste- og dyrefaget samt videreføring av skogbruk på Mosjøen vid.skole studiested Marka blir en realitet! Dette skjer når fylkesrådets innstilling blir vedtatt av Fylkestinget i desember!

Verdifulle damer i Nordland

Her kan du bli kjent med Marian Hansen Finjord. En av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Sortland kommune.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere