Landbruksorganisasjonene har krevd kr 16 700,- i inntektsøkning pr årsverk og tilbys nå ca 9 000,- av Staten. Dette fører til at gapet til andre grupper øker, i stedet for at det reduseres slik Stortinget har forutsatt.

- For å øke den norske matproduksjonen må det lønne seg å bruke alt jordbruksareal til matproduksjon. I Nordland reduseres jordbruksarealet årlig. Regjeringa har fortsatt ingen ambisjoner om å løfte de små og mellomstore brukene for å snu dette, sier leder i Nordland Bondelag, Ståle Nordmo.

I dag fikk han Statens tilbud til årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet kommer to uker etter at Stortinget vedtok en ny landbrukspolitikk.

Omkamp fra regjeringa

- Tilbudet er en videreføring av politikken denne regjeringa har forsøkt å føre de tre siste årene. Regjeringa tar en omkamp på landbrukspolitikken Stortinget ikke ville vedta. Det er provoserende, sier Nordmo. 

Stortinget har gitt regjeringa en klar bestilling om et mangfoldig landbruk, og å redusere inntektsgapet til andre grupper. Regjeringa svarer ikke på dette.

- Stortinget har fastsatt et mål om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper. Det er det viktigste virkemiddelet for å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Regjeringa svarer med å tilby landbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper. De viser ingen vilje til å oppfylle vedtatt politikk. Gapet mellom landbruket og andre grupper bil øke med Statens tilbud, sier Nordmo.

- Regjeringa legger opp til at landbruket skal hente ut mer av inntektene i markedet, samtidig som de tar fra oss mulighetene til å sikre markedet for landbruksvarer. De gir med den ene handa og tar med den andre.

Vanskelig utgangspunkt

Jordbrukets organisasjoner mottok tilbudet fra staten fredag klokka 10.00, og skal nå vurdere om det er grunnlag for videre forhandlinger.

- Regjeringa skryter av hvor bra det går med norsk landbruk, men de er ikke villig til å satse på det. Tilbudet tar verken landbruket eller Stortinget på alvor, og det er et vanskelig utgangspunkt for forhandlinger, avslutter Ståle Nordmo, leder i Nordland Bondelag.