Regjeringa vil sentralisere matproduksjonen
Jordbruksmeldinga er regjeringas politikk på landbruksområdet, og en viktig del av rammeverket for landbruksproduksjonen i landet. I meldinga foreslår regjeringa å sentralisere norsk melkeproduksjon gjennom å kutte ned på antall melkekvoteregioner, og å endre og fjerne flere av markedsordningene som gir bonden og forbrukeren sikkerhet og forutsigbarhet til å produsere mat på norske ressurser i hele landet.

Forventinger til støttepartiene
Nordland bondelag jobber for forutsigbare rammevilkår for bøndene, landbruk i hele landet, og økt norsk matproduksjon. Jeg forventer at støttepartiene på Stortinget bidrar til å skape flertall for gode løsninger for landbruket sammen med opposisjonspartiene, når meldinga behandles, sier Ståle Nordmo, leder i Nordland Bondelag.

Ståle Nordmo, leder for Nordland Bondelag

Behandling av stortingsmelding utsettes
Les mer om jordbruksmeldinga
Last ned jordbruksmeldinga