Program:  Vi skal besøke 7-9 ulike gårder som har bygget om sin fjøs fra bås- til løsdrift. I tillegg blir det et miniseminar om hvordan bygge smartere, enklere og billigere. Programmet er ikke helt klart, men gårdene som skal besøkes er både gårder som har foretatt utbygging for en del år siden, og gårder som nylig har foretatt utbygging. Detaljert program legges ut/ettersendes så snart det er klart.

På denne lenken kan du lese alt om studieturen