Kurset tar for seg rovviltforvaltning og erstatningsordningen for tap av beitedyr til rovvilt, hvordan man søker om erstatning, vilkår for erstatning og dokumentasjon av tap og skadeårsak.
Program til utskrift ligger under relaterte filer.

Målgruppe for kurset

Kurset vil være nyttig for gårdbrukere, reindriftsutøvere, beitelag, kommuner, andre med interesse av temaet.

Pris

Kurset koster kr 1 495,- inklusive lunsj og kaffe.
For medlemmer i Nordland Bondelag er kurset med lunsj og kaffe gratis.
Deltagerne må dekke egne kostnader til reise og eventuell overnatting selv.

Påmelding

Meld deg på med navn og postadresse til nordland@bondelaget.no.
Påmeldingsfristen er 2. oktober.

Ønsker du å melde deg inn i Bondelaget?

Vi tilbyr gratis medlemskap ut året ved innmelding etter 1. oktober.
Kontakt oss via e-post til nordland@bondelaget.no for å melde deg inn.

Presentasjon til nedlasting

Erlend Stabell Daling sin presentasjon kan lastes ned etter kurset. Se relaterte filer til høyre eller under.