I år var hovedfokus på ”Drift av grunneierlaget, styrets ansvar”, ”Styrets legitimitet utad” – ”Styrets kompetanse innad” – ”Ekspropriasjon, inngrep i privat eiendomsrett” – ”Effektiv drift av elveeierlaget/grunneierlaget og lokalstyrt driftsplanarbeid”. Vi ønsker også i år å ha aktuelle innlegg på vilt og fiskeforvaltning og det planlegges foredrag innen ”Forvaltning av rype, ny habitatmodell” samt informasjon rundt ”CWD – Skrantesjuke i Norske hjorteviltbestander”.

Det var totalt 43 deltakere på årets seminar.

Oversikt over alle foredrag samt sammendrag alle foredrag (kan lastes ned som pdf):

Kort sammendrag alle foredrag

Anders Bjørnsen – styrer i utmark

Mikkel Kvasnes – forvaltning av rype og ny habitatmodell

Harald Endresen – Driftsplanarbeid

Ivar Chr. Andersskog - Ekspropriasjon, inngrep i privat eiendomsrett

Inge B. Nilsen – Innholdsfortegnelse driftsplan Roksdalsvassdraget

Jostein Grøneng – CWD, skrantesjuka i norske hjorteviltbestander