NRK Nordland har skrevet om bonde Harlad Millingsjord som onsdag oppdaget alvorlige skader på ei av kvigene sine. SNOs rovviltkontakt konkluderte først med at skadene skyldtes et bjørneangrep, men torsdags kveld vurderte SNO sentralt at dette ikke var tilfelle. Også den rutinerte finske bjørnejegeren Hermann Sotkajärvi, som har felt 40 bjørner, har sett på skadene og konkludert med at de skyldes bjørneangrep.  Til NRK sier bonden at han føler på utrygghet og at han ikke blir hørt. 

- En slik arrogant skrivebordsforvaltning som vi her er vitne til er totalt uakseptabel, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.  

- SNO kan ikke sitte flere titalls mil unna en slik hendelse, trosse lokal kompetanse og konkludere med dette ikke er et bjørneangrep. Vi forventer at SNO nå tar en ny og ordentlig vurdering av saken, sier Gimming.

Ferieavvikling er ingen unnskyldning

Siden skadene ble oppdaget onsdag har Bondelaget vært i kontakt med både Hemnes kommune og SNO flere ganger om saken.

- Den første beskjeden som blir gitt fra SNO er at de ikke kan vurdere saken på grunn av ferieavvikling. Etter påtrykk velger de likevel å behandle saken sentralt. Når SNO gir nøkkelpersoner i Nordland ferie midt i høysesongen for rovdyrangrep, bør de i hvert fall lytte til kompetente vurderinger som blir gjort på stedet og sørge for at deres forvaltningsansvar blir ivaretatt. Ferieavvikling er ingen unnskyldning for å la være å gi saken en ordentlig behandling, sier Gimming.  

Ødelegger tillitten

Et sentralt mål i norsk rovdyrpolitikk er at det skal være plass til både rovdyr og beitedyr i norsk natur. I de beiteprioriterte områdene, som dette er, skal terskelen for å ta ut rovdyr som gjør skade på beitedyr være lav.

- En viktig forutsetning for å kunne ha en sameksistens mellom rovdyr og beitedyr er at bøndene og lokalbefolkning kan ha tillit til at myndighetene tar grep dersom rovdyrene gjør skade. Slik behandling som dette fører bare til at bøndene sitter igjen med en følelse av ikke å bli trodd, og er helt ødeleggende for tilliten mellom næring og myndigheter, sier Gimming