Kontaktinformasjonen vår etter 20. desember:

Nordland bondelag
Telefon: 75 50 60 60
Besøksadresse: Havnegata 9, 8006 Bodø
Postadresse: Postboks 383, 8001 Bodø
E-post: nordland@bondelaget.no

Følg oss på nett
www.bondelaget.no/nordland
www.facebook.com/nordlandbondelag
www.instagram.com/nordlandbondelag

Kontaktinfo til lokallagene:
www.bondelaget.no/nordland/lokallag