På vervekurset 14. november ble verveutvalgets premie til beste verver i Nordland 2017 gjort kjent. Den som verver flest nye medlemmer i Nordland får i tillegg til gavekort på Felleskjøpet og Bonde-T-skjorte et reisegavekort for to, som kan brukes til en valgfri landbruksrelatert messe i inn- eller utland.

Det er også premier til beste lokallag i landet og beste fylke.

Trenger dere vervemateriell?

Lokallagene kan bestille vervemateriell fra nettbutikken, se lenke til høyre eller nedenfor.

Det kan også være gode tips å få om verving i presentasjonene fra vervekurset vi hadde i midten av november. De ligger også vedlagt.

Lykke til!