Nyheter

Vil la det gro uten GMO

Søndag er den første av fire såfrøaksjoner for ei GMO-fri framtid. Tre av fire nasjonale arrangementer finner sted på Hedmarken!

Sterke stemmer for stemmeretten

Du store for et allsidig program Nes og Helgøya Bygdekvinnelag har fått til i anledning stemmerettsjubileet. Her blir det seminar, torg og kulturaften, hvor seminaret har flere foredragsholdere med landbrukstilknyting. 6. juni er datoen.

Fremmer Inn på tunet som læringsarena

22. mai holdes åpent møte på Blæstad om Inn på tunet som alternativ læringsarena.

- Et skuffende tilbud

Staten tilbyr bøndene 25.000 kroner per årsverk, mens kravet lød på 46.800 kroner. – Skuffende. Jeg hadde ventet at tilbudet skulle ligge et par hundre millioner høyere enn dette, sier leder Einar Myki i Hedmark Bondelag.

Et krevende tilbud å selge inn til matprodusentene

En skuffet fylkesleder kan konstatere at tilbudet ligger godt under det han hadde forventet. Trond Ellingsbø mener dette blir vanskelig å selge inn til medlemmene.

Etiopisk aften på Fokhol gård

I Etiopia og Malawi fører flom og tørke til store utfordringer for jordbruket. Hva kan Norge, Etiopia og Malawi ha å lære av hverandre?

Ny Bondevenn utnevnt i Oppland

Direktør i Innovasjon Norge, Oppland, Torunn Aass Taraldrud, ble i dag utnevnt til Bondevenn av fylkesleder Trond Ellingsbø.

BU-midler til utvikling og tilrettelegging

Fylkesmannen i Oppland forvalter i 2013 ca. 4 millioner kr i tilskuddsmidler til utviklings- og tilretteleggingsprosjekter med sikte på å understøtte landbruket og ny næringsvirksomhet.

Rød-grønne i Hedmark ønsker jordbruksløft

Regjeringspartienes fylkeslag i Hedmark har gitt sterk støtte til et jordbruksløft gjennom årets jordbruksoppgjør. - Et viktig signal fra disse partiene i Hedmark, sier leder i Hedmark Bondelag, Einar Myki.

Bondevenner fra Torpa og Nordre Land Bondelag

Disse ble utnevnt som bondevenner for sin positive holdning til landbruket gjennom mange år og for et betydningsfullt arbeid for landbruket i kommunen.

- Nøkternt krav fra jordbruket

Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner, med vekt på storfe, korn og grønt. – Viktig for Hedmark at disse kravene blir innfridd, sier leder i Hedmark Bondelag, Einar Myki.

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Vesentlige endringer i reglene for tilskudd til spredning av husdyrgjødsel

Nytt Regionalt miljøprogram vedtatt 12. april medfører vesentlige endringer i tilskudd til spredning av husdyrgjødsel fra og med vekstsesongen 2013.

Trim lattermusklene før våronna

Lamminga er i gang og våronn og jordbruksforhandlinger står for tur. Men først inviteres det til trimming av lattermusklene. Fredag kveld er det bondepub både i Gausdal og på Kolbu. Der møter du henholdsvis Håkon Marius Kvæken og Morten Mo. Ingen av dem er kjent for stramt tungebånd.

Led durabelig toll-nederlag

Hedmarks toppkandidat Erik Ringnes tok i forkant av Venstres landsmøte til orde for å beholde tollendringene fra sist høst, men led durabelig nederlag på møtet.

Opplandspolitikere ble bondevenner

Den politiske ledergruppen i Oppland Fylkeskommune ble i dag utnevnt til Bondevenner. De er gode støttespiller og samarbeidspartner for Opplandslandbruket, sa Trond Ellingsbø, leder i Oppland Bondelag i forbindelse med utnevningen.

Bondevenner på Biri

Kristina Hegge som er lokallagsleder i Biri var i nærområdet igår med vennlige ord og t-skjorter. Hun var innom på dyrlegekontoret i Biri og hos Vasspumper, en lokal forretning.

Bondevenner langs verdikjeden for mat

Oppland Bondelag utnevnte onsdag fem bondevenner. De representerer ulike ledd i verdikjeden og har fra hvert sitt ståsted vist at de setter stor pris på norsk matproduksjon.

Bondevenn-kampanjen fortsetter

Lokallagene i Hedmark har vært imponerende aktive med å utnevne bondevenner. Og kampanjen fortsetter utover våren.

Søk om SMIL-midler nå!

Mandag går søknadsfristen for å søke om støtte til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) ut.

Setter pris på tollstøtte fra Venstre-Ringnes

Erik Ringnes, Hedmark Venstres førstekandidat, går imot de borgerlige partienes løfte om å fjerne tollendringen fra i fjor høst. - Det er meget bra at Ringnes som en toneangivende landbrukspolitiker i Venstre står opp mot dette. Vi oppfordrer Venstres landsmøte på det sterkeste til å følge opp saken nå til helga, sier Einar Myki.

Stor suksess med frokostutdeling

9 av 10 nordmenn sier de vil ha et landbruk av samme omfang som i dag. Støtten ble neppe mindre etter at Hedmark Bondelag delte ut 500 matpakker på Hamar stasjon og Hedmark fylkeshus tidlig onsdag morgen!

En god start på dagen

Fylkesstyret i Oppland Bondelag fikk fram smilet til morgentrøtte lillehamringer på morgenkvisten i dag. De fikk servert god-morgen yoghurt og et budskap om JA til norsk matproduksjon på tur til jobb.

Biskop Fiske er en bondevenn

Biskopen i Hamar, Solveig Fiske, er utnevnt til bondevenn av Hedmark Bondelag. Fiske er imponert over bønder som satser: - Det krever stort mot, økonomisk grunnlag og egeninnsats. Det er fascinerende å se hvordan mange greier å utvikle det de har fått i hendene, sier Fiske.

Enda flere bondevenner

Bøndene i Hedmark mangler ikke venner, og lokallagene gjør stadig en meget god jobb med å hedre bondevenner. Se de ferskeste tildelingene her.

Holder kurs om gårdsvarme

Energigården på Hadeland holder kurs biobrenselbasert gårdsanlegg 9. april.

Sanne bondevenner og en utfordring

Elverum Bondelag har utnevnt Stein Tore Andersen ved Norsk Skogmuseum som bondevenn. Nes og Helgøya Bondelag har utnevnt Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen. Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fikk også bondevenn-t-skjorte, men med den fulgte en skikkelig utfordring.

LO-sekretæren en god samarbeidspartner for Opplandslandbruket

Distriktssekretær i LO Oppland Iver Erling Støen er utnevnt til Bondevenn i Oppland.

Ingen tro på Schjøtt-Pedersens tall

Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen tror ikke på landbrukets tall, og landbruket tror ikke på Schjøtt-Pedersens.

Engerdals dyktige bondevenner

Bondevenn-aksjonen går sin gang, og Engerdal Bondelag har utnevnt flere: Veterinærer, politikere, kommuneansatte - og så presten, så klart!

Feira den gode, naturlege maten

Øystre Slidre Bondelag nytta påsken til å utnemne Arne Hjeltnes og Grønolen Fjellgård til bondevenner.

Landbrukskurs for voksne

Jønsberg videregående skole starter nytt landbrukskurs for voksne høsten 2013. Målgruppe: Bønder og andre som har behov for utdanning i landbruksfag/ naturbruk. Søknadsfrist: 01.04.2013

Hvem er Hedmarks havremestere?

For første gang deltar Hedmark i NM i havredyrking. På Blæstad er en åkerlapp pekt ut, og arrangørene står klare til å ta imot lag som vil melde seg på.

Topp-debatt på Nes

Det er virkelig et topp-panel som skal diskutere primærnæringer, verdiskapning og utvikling i Innlandet på Nes i Ringsaker rett over påske.

Arrangerer kurs i HMS-arbeid

Kaster du deg rundt i dag, er det fortsatt mulighet for å bli med på kurs i praktisk HMS-arbeid.

Øyer-Tretten Bondelag er årets lokallag i Oppland

Under årsmøtemiddagen fikk leder Ouden Wasrud overrakt diplom som synlig bevis på innsatsen lokallaget har lagt ned i 2012.

Morten Mo utnevnt til Opplands første "Bondevenn"

Under årsmøtet i Oppland Bondelag holdt Morten Mo fra Brandbu avslutningsforedraget "Fra skipsreder til bonde - et steg framover".

Bli en bondevenn!

Norsk mat er verdt å ta vare på. Nå gir vi folk en anledning til å støtte sin favorittbonde på bondevenn.no

Trond Ellingsbø gjenvalgt som leder i Oppland Bondelag

Under årsmøtet i Oppland Bondelag som ble avsluttet i dag, ble Trond Ellingsbø fra Heidal gjenvalgt som leder. Ole Seegard fra Snertingdal ble ny nestleder.

Einar Myki gjenvalgt som leder

Einar Myki ble på årsmøtet gjenvalgt som leder av Hedmark Bondelag. Berit Grindflek fra Rendalen og Marte Elverhøy fra Nordre Atndalen er nye medlemmer i styret.

Årsmøtet støtter pelsdyrnæringen

Årsmøtet i Hedmark Bondelag vedtok tre resolusjoner, til støtte for pelsdyrnæringen, for produksjon av storfe- og lammekjøtt framfor ivaretakelse av rovdyr, og for økt kornproduksjon.

Toppkandidatene utnevnt til bondevenner

Se, så grønne og fine de ble! Stortingspartienes toppkandidater ble utnevnt til bondevenner i kjølvannet av politikerdebatten på Hedmark Bondelags årsmøte.

Grue Bondelag årets lokallag

Hedmark Bondelag har utnevnt ungdommelige og nytenkende Grue Bondelag til årets lokallag. En utnevning det lukter svidde traktordekk av!

Bjerke-Narud utnevnt til æresmedlem

Ludvig Bjerke-Narud ble tirsdag kveld utnevnt til æresmedlem i Hedmark Bondelag. Bjerke-Narud ble ved årsskiftet pensjonist, etter å ha vært organisasjonssjef i Hedmark Bondelag i 30 år.

Synliggjorde skarpe politiske skillelinjer

Smekkfull sal med godt over 200 tilhørere under Hedmark Bondelags politiske debatt på årsmøtet. Skillelinjene mellom partiene ble sterkt tydeliggjort, blant annet gjennom diskusjon om importvern og det som forenklet er kalt ostetoll.

Matsikkerhet er et samfunnsansvar

Er forsvaret viktig kun for offiserene? Er pressens informasjonsansvar viktig kun for journalistene? Er matsikkerhet viktig kun for matprodusentene? Det var tre spørsmål fylkesleder Trond Ellingsbø stilte under sin tale til årsmøtet i Oppland Bondelag.

Tydelig oppfordring til Slagsvold Vedum

Landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum satt i salen da han under leders tale fikk direkte oppfordring om et godt tilbud og solid stor forhandlingsvilje under årets jordbruksoppgjør - etter fjorårets brudd, og med valgår i år. - Hvis ikke Senterpartiet og resten av regjeringspartiene i år skal bidra til å oppfylle landbruksmeldingas mål, når skal de da gjøre det? spurte leder Einar Myki.

Syte og skryte

Vi skal vise det vi er stolte av og som vi leverer til storsamfunnet. Samtidig skal vi kreve noe tilbake. Dermed blir vårt arbeid en blanding av skryting og syting, sa Trine Hasvang Vaag fra Norges Bondelag til årsmøtet i Oppland.

Klart for Hedmark Bondelags årsmøte

Alt er nå klart for to dager med viktige jordbrukssaker og spennende jordbrukspolitiske debatter, under Hedmark Bondelags årsmøte 12. og 13. mars. Les møtepapirene her.

Store forventninger før forhandlingene

Behovet for økt matproduksjon er et viktig grunnlag for Hedmark Bondelags innspill til jordbruksforhandlingene. Storfe, lam, korn og melkeproduksjon er det underskudd på, så disse må prioriteres nå, mener Hedmark Bondelag, som har store forventninger til den rød-grønne regjeringen og Trygve Magnus Slagsvold Vedum før årets forhandlinger.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere