Kurset tar for seg planlegging, etablering og drift av biobrenselbasert gårdsanlegg.

Kurset retter seg mot alle som ønsker å etablere en varmesentral for oppvarming av egen gård. Det er også egnet for små varmeentreprenører, det vil si de som vil etablere en biobasert varmesentral med salg av vannbåren varme til et eller flere nærliggende bygg/kunder.

Kurset vil ta for seg aktuelle biobrensler mht. egenskaper, kvalitet, produksjon

og logistikk, med demonstrasjon av tørking av både rundvirke og flis. Videre blir forskjellige fyringsanlegg gjennomgått med tanke på dimensjonering, utforming, teknologiske løsninger for innmating, silo og drift av anlegg, i tillegg til investeringskostnader.

Organisering, finansiering, kontrakter, prosjektering og prosjektgjennomføring blir også gjennomgått, blant annet ved en case-studie som tar deltakerne igjennom hele prosessen - fra ideen klekkes ut til anlegget er oppe. Det blir også befaring til aktuelle ved-, flis- og halmfyringsanlegg i nærområdet.

Arrangøren Energigården - Senter for bioenergi, ligger 4 km nord for Brandbu, langs RV34 på veien mot Fagernes.

Kurset varer fra 9-16.


Deltageravgift: Kr 1.500,- per pers, inkl. lunsj og kursmateriell. Utgifter til kurs og kompetanseheving kan inkluderes når man søker Innovasjon Norge om støtte til gårdsvarmeanlegg, og kan også utgiftsføres i eget regnskap.

Påmelding til pamelding@energigarden.no.