Erik RIngnes vil beholde tollendringen som ble gjort i fjor høst.

Det er i Nationen i dag at Erik Ringnes går ut og tydelig varsler at han er imot å fjerne tollendringene.

Dette skjer dagen før Venstre starter sitt landsmøte, og er stikk i strid med hva som tidligere er signalisert fra Venstre-hold. Venstre, Høyre og Frp har alle signalisert at de omdiskuterte tollendringene for ost, lammekjøtt og stofekjøtt kommer til å bli reversert hvis det blir borgerlig regjering til høsten.

Ringnes sier at det er ulike meninger om tollendringen innad i Venstre.

- Jeg for min del ønsker ikke at den skal gjøres om på. At endringen er lovlig, er det ingen tvil om. Spørsmålet er om endringen var klok eller ikke. Det tror jeg bare framtida kan vise, sier han til Nationen.

Einar Myki setter stor pris på tollutspillet til Erik Ringnes, dagen før Venstres landsmøte.

Einar Myki, leder i Hedmark Bondelag, synes det er meget bra at Hedmark Venstres førstekandidat går imot at tollendringene på ost og kjøtt skal reverseres.

- Flere personer i både Høyre og Fremskrittspartiet har vært meget klare på at tollendringene skal reverseres umiddelbart hvis de kommer i regjering etter valget. Det er svært bra at Ringnes som en toneangivende landbrukspolitiker i Venstre nå står opp og går imot dette. Vi oppfordrer Venstres landsmøte på det sterkeste til å følge opp saken nå til helga, sier Myki.

Myki viser til at norsk landbruk er helt avhengig av et velfungerende tollvern.

- En reversering av tollendringene kan hindre framtidig økt prisuttak. Det kan også medføre at prisene må reduseres på mange varer. Halvparten av norsk melkeproduksjon brukes til hvitostproduksjon, og et styrket tollvern her er helt avgjørende for å møte framtidig kostnadsutvikling og for å kunne styrke produsentenes økonomi, sier Myki.