Regjeringen arbeider nå med sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger. I forkant av dette arbeidet, og i forkant av at næringsorganisasjonene fredag leverte sitt krav til Staten, har Ap, Sp og SV i Hedmark skrevet et eget innspill til Statens forhandlingsdelegasjon.

I dette dokumentet tar de tre fylkespartiene blant annet til orde for at utøverne i landbruket får inntekt og sosiale vilkår på linje med andre grupper i samfunnet. De understreker behovet for et landbruksoppgjør som sikrer at bønder ønsker å fortsette i næringen, at ungdom rekrutteres for framtida, og at selvforsyningsgraden styrkes.

Bakgrunn for dette er blant annet at 16 prosent av sysselsettingen og 11 prosent av verdiskapningen i Hedmark er landbruksbasert. Dette gjelder 14.000 arbeidsplasser! 1/3 av landets potetproduksjon, 1/5 av landets kornproduksjon og ¼ av landets kyllingproduksjon finner sted i Hedmark.

Partiene understreker også at det trengs en inntektsfordeling som motvirker at gårdsbruk går ut av drift. Partiene har videre tatt til orde for full kostnadsdekning i sin uttalelse til jordbruksforhandlingene.

Partiene har også merket seg at grenseområdene i Hedmark kommer dårlig ut i en fersk distriktsrapport. De mener derfor at det trengs friske midler til disse særlig vanskeligstilte områdene.

Leder Einar Myki i Hedmark Bondelag mener det er betydningsfullt at de rød-grønne fylkespartiene i jordbruksfylket Hedmark kommer med en egen uttalelse.

- Et sterkt og viktig signal fra disse partiene i Hedmark, sier Myki.

Les hele uttalelsen her.

Regjeringen skal ifølge tidsplanen komme med sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger tirsdag 7. mai.