Nyheter

Kulturminner på nydyrkingsarealer

Nord-Fron Bondelag ønsker at undersøkelser om kulturminner i forbindelse med nydyrking i sin helhet skal dekkes av saken. Saken har vært behandlet i fylkesstyret og sendt videre. Nå er ønsket kommet med i Norges Bondelags innspill til Stortingsmelding om kulturminner.

Kurs for unge bønder

15.-16.mars 2013 arrangeres kurs for unge bønder på Savalen Fjellhotell i Tynset. Målgruppe for kurset er primært ungdom som akkurat har overtatt en gård eller ønsker å bli bonde i framtida. Kursavgiften er kr. 1.000,- inkl servering og overnatting på hotellet. For medlemer av Hedmark Bondelag som er under 35 år er kurset gratis.

Meld deg på matjordkonferanse

Bondelaget inviterer til konferanse om truet matjord 28.februar.

Grøntbransjen jakter på vekst

Et bransjeutvalg skal se på mulighetene for å ta ut vekstpotensialet i grøntsektoren. Hovedoppgaven i utvalgets arbeid er å komme med forslag til tiltak som kan styrke preferansen for norsk vare og øke norsk produksjon.

Hedmark Bondelag reagerer sterkt på myndighetenes reduksjon av erstatninger for sau tatt av rovdyr.

Det er gledelig at antall sau som søkes erstattet for rovdyrtap går ned, men fullstendig uakseptabelt at Staten øker terskelen for utbetaling av erstatninger. Dette strider fullstendig imot regjeringserklæringen og rovdyrforliket, sier leder i Hedmark Bondelag, Einar Myki.

FrP-politikk gir ERROR-varsel på kalkulator

Bondelagt er ikke i tvil. Det blir ikke norsk mat med FrPs foreslåtte landbrukspolitikk.

FrP-politikk gir ERROR-varsel på kalkulator

Norges Bondelag er ikke i tvil. Det blir ikke norsk mat med FrPs foreslåtte landbrukspolitikk.

Trenger vi samvirke lenger?

Mandag 14. januar blir det åpent møte der det blir fokus på nettopp dette spørsmålet. Møtet arrangeres av eierne i de ulike samvirkeorganisasjonene i Sør-Gudbrandsdalen.

Regionmøter

De lokale tillitsvalgte i Bondelaget starter det nye året med regionmøter. I dag er det møte i Valdres og i kveld er det for regionen Hadeland-Land.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere