Nyheter

Myki tar gjenvalg

Einar Myki tar gjenvalg som leder av Hedmark Bondelag. Valgkomiteen foreslår Berit Grindflek fra Rendalen som nytt styremedlem.

Kritiserer ulveforsker Wabakken

Styremedlem Karstein Hove Bergset i Hedmark Bondelag mener ulveforsker Petter Wabakken altfor lettvint konkluderer med at ulver som forskerne mister oversikt over, er illegalt drept. Bergset tar et kraftfullt oppgjør med Wabakken i sin kronikk.

- Sats på landbruksutdanning!

Landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum har et tydelig råd til ungdommene som skal søke videregående skole denne uka: Sats på landbruksutdanning!

- Staten følger ikke egne retningslinjer

-En selvmotsigelse om staten ikke følger egne retningslinjer når staten selger arealer i statsallmenninger. Det mener Norges Bondelag i forbindelse med Halvor Hanssons klagesak i Engerdal. Bondelaget har nå sendt brev til Statens landbruksforvaltning om saken.

Bli en enda bedre bonde!

Selv svært dyktige bønder i Sør-Østerdal kan bli enda bedre, og kan ha nytte av å gjøre mer bevisste valg i hverdagen og for framtida. Derfor kommer nå kurset ”Bedre bonde – bedriftsledelse med bakkekontakt”.

Praktisk HMS-kurs i Oppland

I disse dager arrangeres det kurs i praktis HMS-arbeid flere steder i Oppland. Kurset er for gardbrukere og andre som jobber med praktisk landbruk.

Styret i Oppland Bondelag ønsker endring i odelsloven

Fylkesstyret har behandlet høringssaken om innskrenkning i odelskretsen. Styret støtter det framlagte forslaget fra Landbruks- og matdepartementet.

Oppland på topp i innspill foran jordbruksforhandlingene

30 av 34 lokallag i Oppland har sendt inn innspill foran jordbruksforhandlingene, og vi ligger med dette på topp i landet. Det er god tradisjon blant lokallagene i Oppland om å dette arbeidet, noe vi er svært godt fornøyd med, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Valgkomiteens inntilling klar

Valgkomiteen i Oppland Bondelag har nå klar innstilling til årsmøtet 12.-13. mars. De ønsker at Trond Ellingsbø fortsetter som leder.

En klam hånd er lagt over et etterlengtet og vedtatt grøftetilskudd

Denne saken bærer preg av trenering og mangel på politisk vilje til å gjennomføre vedtatte tiltak, sier fylkesleder Trond Ellingsbø om striden om grøfting og fornminner i Regjeringen.

- Skremmende lærdom om genmodifisert mat

Løten-bonde Amund Spangen fikk flere aha-opplevelser da han deltok i innspillingen av en film om genmodifisert mat. – Mye av det jeg har lært er veldig skremmende, sier han.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere