Nyheter

Inn på tunet (IPT) fagtur for unge bønder 7.-9.april 2013

Inn på tunet utvalget til Norges bondelag ønsker å skape interesse for IPT hos unge bønder. Det inviteres derfor til fagtur til Finnmark. Hold av datoen.

Eierskiftekurs

Hedemarken Regnskap AS og Hedmark Bondelag inviterer til eierskiftekurs fredag 8. – lørdag 9. februar 2013 på Rica Hotell Hamar (Olrud).

Eierskiftekurs

Oppland Bondelag skal arrangere kurs i eierskifte i landbruket 25-26 januar 2013. Kurset blir arrangert på Honne, Biri. Les mer for program og invitasjon.

Kort vei til topps i Bondelaget

De tillitsvalgte i Oppland Bondelag diskuterte hva som gjør at de trives i rollen som tillitsvalgt i det lokale bondelaget. Kort vei til toppen i organisasjonen og en inspirerende fylkesleder var en av trivselsfaktorene som kom fram under ledermøtet i Oppland Bondelag.

Landbruket avgjørende for turistnæringa

Dersom landbruket legges ned i Øyer, har jeg ingenting å selge, sa rådmann i Øyer, Sveinar Kildal, til styret i Oppland Bondelag.

Aktive lokallag i Oppland

Tirsdag fordelte styret i Oppland Bondelag over 200.000 til lokallagene ut fra aktiviteten de har hatt i 2012.

Kraftig økning i energiprisene svekker lønnsomheten

Omlegging av nettariffer av flere nettselskaper svekker lønnsomheten i matproduksjonen.

Landbruksting med Landbruks- og matminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum

Mandag 3. desember arrangeres det landbruksting på Prøysenhuset på Rudshøgda i Ringsaker. Landbruks- og matministeren tar for seg Regjeringens korn- og kraftforpolitikk, konsekvenser for korn- og husdyrprodusenten.

Aktuelle saker fra landbrukssamvirke

På ledermøtet i Oppland Bondelag var en av postene på programmet orientering om aktuelle saker fra noen av samvirkeorganisasjonene. Vi hadde invitert Tine, Nortura og Felleskjøpet til å orientere.

Produksjonsformer

På ledermøtet i Oppland Bondelag var en av postene på programmet en gjennomgang av forskjellige driftsformer. Det er alltid interessant å se hvordan andre driver for å få inspirasjon og tips til egen produksjon.

Åpent møte med landbruks- og matministeren

Bondelagene, Bonde- og småbrukarlagene og Landbrukskontoret i Lillehammerregionen arrangerer åpent møte med landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum mandag 26. november.

Eidsiva Nett AS tvinger landbruket over på mer dieselbruk

Midt i planleggingsfasen av store kraftverksutbygginger sender Eidsiva Nett AS ut varsel om økning i årlig nettleie i mange-millionklassen for landbruket i Hedmark. Dette kan presse frem overgang til mer bruk av dieselaggregater for mange av bøndene.

Bestandsmålet er nådd – Hedmark Bondelag krever uttak av ulvekull utenfor ulvesona

Ifølge Rovdata tyder alt på at det er minst 3 ulvekull som har fast tilhold i Norge. Dermed er Stortingets fastsatte bestandsmål for ulv i Norge nådd. Det ble født 3 ulvekull i fjor i helnorsk revir, og det er påvist i hvert fall 2 nye ulvekull i Hedmark i år – et i Slettås og et i Julussa-reviret. Den foreløpige rapporten konkluderer med at det er stor sannsynlighet for at det er yngling i Aurskogreviret og Kynnareviret også. Det er i tillegg en viss mulighet for yngling i Elverum, nord for Trysilveien.

Politikernes partiprogram - jobben gjøres nå

Vet egentlig politikerne hva som står i deres eget partiprogram? spurte 2. nestleder Brita Skallerud da hun møtte tillitsvalgte i Oppland Bondelag til ledermøte på Skeikampen.

Ledermøtet i Hedmark Bondelag

Lokallagslederne i Hedmark Bondelag var før helga samlet i Trysil til sitt årlige ledermøte. Norsk matproduksjon, matmangfold og rovdyr var viktige temaer som ble debattert.

Informasjonsmøte om bier og honningproduksjon

Jordbruksprosjektet Sør Østerdal ønsker å invitere interesserte personer til et informasjonsmøte om honningproduksjon. Innlederen denne kvelden er Stig Rune Sagberg fylkeskontakt Hedmark fra Honningcentralen, og birøkter på heltid. Møt opp mandag den 26. november kl. 19:30 på Engerdal Voksenopplæringssenter.

Ledermøte i Oppland Bondelag

Neste uke samles ca 70 tillitsvalgte fra Oppland Bondelag til ledermøte på Skeikampen.

Endret nettleietariff kan få store følger for matproduksjon

I oktober 2012 sendte Eidsiva Nett AS brev til sine kunder, deriblant jordvanningslag i Hedemark og Oppland, med beskjed om at tariffer for vatningsanlegg og korntørker og anlegg med begrenset vinteruttak opphører fra 01.01.2013. Hedmark og Oppland Bondelag har nå bedt om et møte med Eidsiva Nett AS for å drøfte situasjonen den 22.november.

Stor tro på landbruket i Snertingdal

Fylkesstyret dro på rundtur blant medlemmer i Snertingdal Bondelag, og her fikk vi se investeringslyst og tro på landbruket.

Rekruttering i landbruket - avhenger av lønnsomhet og kompetanse

Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien fra Sp var klar i talen under RULL-seminaret i går. Lønnsomhet og kompetanse er de viktigste faktorene som må på plass for å sikre rekruttering til næringa.

Guro Breck er ansatt som rådgiver i Hedmark Bondelag

1.februar 2013 starter Guro Breck (39) som rådgiver i Hedmark Bondelag. Hun er i dag nyhetsredaktør i Østlendingen og bosatt i Elverum. Guro er utdannet journalist fra Høgskolen i Volda og har tidligere jobbet i Hamar Arbeiderblad før hun ble ansatt i Østlendingen. I Østlendingen har hun også jobbet som nyhetsleder og journalist.

Kurs i praktisk HMS-arbeid 19.november

Landbrukets HMS-tjeneste arrangerer kurs i Elverum om praktisk HMS-arbeid. Det er fortsatt plasser igjen. Påmeldingsfrist er 15.november.

Temamøte om landbruksutdanning

Mandag 29. oktober inviterte GULL (Gjøvikregionens Utviklingsforum for Levende Landbruk) til temamøte om framtidas landbruksutdanning. Møtet ble holdt på Valle videregående og Landbruksminister Trygve S Vedum var en av innlederne.

Stort oppmøte på skattekurs i Hedmark

Bondelaget arrangerer i år skattekurs for alle samarbeidende regnskapsførere i Hedmark. Kurset arrangeres i Trysil, og over 120 regnskapsførere deltar. Forelesere på kurset er advokat Anders Bjørnsen og avdelingssjef Arnstein Tveito fra Norges Bondelag og underdirektør Håvard Bjørgen fra Skatteetaten.

Bondelaget vil ha nytt erstatningsvern for rovdyrrammede

Storsamfunnet må bære de økonomiske kostnadene ved statens rovdyrpolitikk. Det mener Norges Bondelag og foreslår at det blir utarbeidet en ny erstatningsbestemmelse i naturmangfoldloven.

Landbruket presenterer seg på Rakfiskfestivalen

Faglagene i Valdres presenterer seg og informerer om landbruket under årets Rakfiskfestival. Sammen med Gjensidige inviterer de til informasjon og lett underholdning i Gjensidigegården den 2. og 3. november.

Invitasjon til foredragskveld ”Mat i et samfunnsperspektiv”

Høgskolen i Hedmark og Åmodt Bondelag setter fokus på matvareberedskap, matmakt og verdiskaping i landbruket torsdag 25.oktober kl 17.30 -21.00. Foredragene vil finne sted på Høgskolen i Hedmark, Rena.

Viktige fagdager i brannvern

Fagprogram alle dager er: Forebyggende brannvern, vernerunde i driftsbygning og slokkeøvelse med pulverapparater. Alle dagene har oppmøte kl 11 og varer ca 3 timer. Påmeldingsfrist er min. 4 dager før fagdagen. Fagdagene er finansiert av Gjensidigestiftelsen og er en del av Landbrukets HMS kampanje. Landbrukets HMS tjeneste er arrangør i samarbeid med Midt Hedmark Brann- og Redningsvesen. Ta med familien og naboen og meld deg på en viktig fagdag i landbruket!!

Mat - en menneskerett

I dag markeres FNs matvaredag. Dette er derfor en god dag for politikere å snu trenden med nedbygging av matjord. Det skal ikke lønne seg å bygge ned god matjord framfor å bygge på uproduktiv mark, noe det er rikelig av, sier leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø.

Hedmark Bondelag aksepterer Ulveutvalgets konklusjoner - utfordringen blir om forvaltningen følger opp i praksis

Utvalget har gjort en solid jobb som vi håper vil bidra til å redusere konfliktene mellom lokalbefolkning, beitenæring og ulv, sier Einar Myki - leder i Hedmark Bondelag. Fylkeslaget synes det er positivt at ulvesona reduseres, at det skal bli tillatt med felling uten søknad utenfor sona og innføring av kompensasjonsordninger for kommuner med ulverevir – sjøl om vi er i mot ulv i norsk fauna. Hovedpoenger vil bli om forvaltningen følger opp i praksis, sier Myki

Økt verdiskaping i landbruket – Hvordan etablere lønnsom tilleggsnæring i landbruket?

Det vil bli arrangert et etablererkurs for landbruket. Informasjonsmøte om dette vil finne sted på Tynset 18. oktober kl. 19.30. Det blir innlegg av assisterende landbruksdirektør Joar Brukvangen, FM, og Ingulf Galåen fra Galåvolden/Rørosmat, i tillegg til at Harald Granrud fra VINN orienterer om kurstilbudet. På møtet blir det muligheter for å melde seg interessert i kurset.

Høyesterett forkastet anke om beiterett

Høyesterett har forkastet anken fra Eli Dørum og Kåre Kleiva om erstatning for rovdyrtap.

Importvernet er viktig for oss alle

Skal vi i det hele tatt produsere noe i dette landet, spurte fylkesleder Trond Ellingsbø under sitt besøk på LOs fylkeskonferanse på Lillehammer i dag. Han holdt innlegg om importvern og toll.

Årsmøter i lokallagene

Det er igjen tid for årsmøter i lokallagene. Første årsmøte starter 16. oktober.

Rot og tull i rovdyrforvaltninga

- Rot og tull i rovdyrforvaltninga, tordner Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag etter at MD har stanset ulvejakta.

Viktig arbeid gjøres i valgkomiteene nå

Valgkomiteene i lokallagene rundt om i fylket er nå i gang med sitt arbeide foran årsmøtene. I høst ønsket styret i Oppland Bondelag å tilby kurs for valgkomiteene.

Mer penger til oppfølging av rovviltforliket

I Hedmark er det store problemer med alle rovdyrene. Beitenæringa har hvert år store tap. Ludvig Bjerke Narud mener det er positivt at det bevilges mer midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Han mener at det er viktig at rovviltforvaltningen gjøres mer effektiv med bla å ta ut ulv før beitesesongen. Det er gitt mange skadefellinger i Hedmark denne sommeren, men svært få har ført frem.

Tollbeskyttelse bidrar til norsk matmangfold

Gjennom de internasjonale avtaler vi har forhandlet frem er det gitt et handlingsrom, og det er viktig at Norge utnytter dette handlingsrom for å opprettholde norsk matproduksjon og matberedskap. Dette vil gi muligheter for et norsk matmangfold sier nestleder i Hedmark Bondelag Eivind Mehl.

Knut Storberget understreket landbrukets betydning i trontaledebatten

I trontaledebatten i går kveld trakk Knut Storberget (Ap) frem det faktum at landbruket er viktig for den totale sysselsettingen. Tall fra Hedmark viser at ca 14 000 arbeidsplasser i Hedmark er knyttet til primærnæringene og dette utgjør årlig en verdiskaping på over 5 milliarder. Han poengterte at det politiske handlingsrommet bør utnyttes for å opprettholde bosetting, produksjon av egen mat og ivaretakelse av kulturlandskap. Dette er trygghet for arbeid og en av Arbeiderpartiets hovedsak fremover.

Hedmark Bondelag i møter med stortingsrepresentantene

Fylkesstyret i Hedmark Bondelag besøkte i går Stortinget og stortingspolitikerne for å diskutere både rovdyrpolitikk og landbrukspolitikk med de ulike partiene.

Mathallen i Oslo - En flott arena for lokale norske spesialiteter

Fylkesstyret i Hedmark Bondelag avholdt sitt styremøte Oslo den 2.oktober. I forbindelse med dette benyttet styret anledningen til å ta en titt på den nye Mathallen i Oslo. Her bugnet det av matspesialiteter. Allerede på åpningsdagen var det mye folk og muligheter for å kjøpe norske spesialiteter. Styret i Hedmark Bondelag håper at produsenter i Hedmark på sikt vil tilby mange spesialiteter fra vårt fylke i Mathallen i Maridalsveien.

Bli med på LagSTAVen fredag 26. oktober og møt Humørbonden

I år kommer Humørbonden Geir Styve til LagSTAVen med foredraget ”Bygedyrkverking”. Det er inngått samarbeid med Bondelaget og medlemmer tilbys spesialpris til arrangementet.

Vinnerne av barnehagekonkurransen i forbindelse med Bønder til torgs

I forbindelse med Bønder til torgs, ble det utlyst en konkurranse for barnehagene i Hamar, Stange og Løten. Det kom inn mange gode bidrag. Juryen var opptatt av at det skulle være med elementer med tilknytning til jordbruket, og det var i aller høyeste grad med.

Bygdeutviklingspris i Hedmark tildelt Hoel gård på Nes

Regionstyret i Hedmark vedtok i møte 29. august å tildele Hoel gård, ved Vigdis og Per Eilif Sandberg, den lokale Bygdeutviklingsprisen for 2012. Prisen er på 50 000 kroner. Vinneren går også videre til den nasjonale konkurransen om en pris på 200 000 kroner.

Fagsamling om fornyet bruk av ledige landbruksbygninger

Fylkesmannen i Hedmark og Oppland i samarbeid med Mjøsmuseet inviterer til en fagsamling om fornyet bruk av ledige landbruksbygninger 31. oktober. Samlingen er en del av prosjektet med samme navn, og ett av målene med samlingen er å undersøke om det er interesse for å etablere et nettverk for de som arbeider med og har interesse for fornyet bruk av eldre landbruksbygg i innlandsfylkene. Mye av programmet for dagen er satt av til besøk på tre garder med bygninger der fornyet bruk i aktiv landbruksvirksomhet er gjennomført eller under vurdering. Samlingen begynner og avsluttes på Peder Balke-senteret ved Kapp. Deltaking er gratis.

Beiterett i Høyesterett

I dag starter Høyesteretts behandling av anken fra Eli Dørum og Kåre Kleiva om beiterett.

Rause kvinner i landbruket

Dere har sjøl ansvar for å ta makt, men husk å være raus, sa Benja Stig Fagerland til Opplandskvinnene i helga. Resten av seminaret vitnet om at det har vi skjønt. Foredragsholderne inviterte raust til en reise i deres liv, virksomhet og vanskelige valg.

Liv og røre når bøndene inntar byen.....

Det ble liv og røre i Hamar sentrum, da" bøndene" inntok byen lørdag formiddag. Saueklipping, motorsag og swing. Traktorkjøring, fuglekassesnekring og landbrukspolitikk. Og sist, men ikke minst, det flotte utvalget av lokale landbruksprodukter!!

Bønder til torgs i Hamar

22.september kl 10.00-14.00 samles bøndene på Triangelen i Hamar. Møt de som produserer maten din, tilbyr gårdsopplevelser og lager liv på bygda. Her blir det mye som skjer. Det blir bla salg av lokale spesialiteter, konkurranser, fuglekassesnekring, tråketraktorer, dyr, grilling, dans, motorsagoppvisning og mye mer. Er du interessert i en landbruksutdannelse - møt Jønsberg vgs og Høgskolen i Hedmark, avd Blæstad. Håkon Marius Kvæken vil være speaker for dagen.

Margrete Nøkleby er ansatt som ny organisasjonssjef i Hedmark Bondelag

Hun overtar stillingen etter Ludvig Bjerke-Narud fra 1. januar 2013.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere