Nyheter

Nytt fjøs bør bygges på Prestseter

Når Valle nå skal rehabiliteres og det eventuelt skal bygges nytt fjøs, blir det for trangt i Lena sentrum mener Oppland Bondelag.

Framtidig naturbruksutdanning og opprusting av Valle Videregående skole

Oppland Fylkeskommune har vedtatt å ruste opp Valle Videregående skole, og det arbeides med en forstudie i forbindelse med opprustinga av skolen. Forstudiegruppen skal i første rekke avklare og komme med tilrådinger om en helhetlig plan for rehabilitering og nybygg på Valle.

Møte med statssekretær Hanne Blåfjelldal

Valdres Natur- og Kulturpark hadde invitert statssekretær Hanne Blåfjelldal til en rundtur/studietur i Valdres tirsdag 5. november. Etter turen var Oppland Bondelag og Oppland Bonde- og Småbrukarlag invitert til et kort møte med statssekretæren.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere