Nyheter

God jul!

Styret og ansatte i Oppland Bondelag ønsker alle medlemmer og andre støttespillere ei god jul.

Gardbrukar i medgang og motgang!

Ope møte om den viktigaste ressursen på garden – menneska. Vi inviterer gardbrukarar, gardbrukarfamilien og andre interesserte til temakveld om psykisk helse.

Støvpåvirkning i landbruket

Åpent fagmøte på Søre Fougner mandag 9. desember kl 11.00. Landbrukets HMS- tjeneste byr inn til fagmøte om støveksponering i landbruket.

Nytt fjøs bør bygges på Prestseter

Når Valle nå skal rehabiliteres og det eventuelt skal bygges nytt fjøs, blir det for trangt i Lena sentrum mener Oppland Bondelag.

Framtidig naturbruksutdanning og opprusting av Valle Videregående skole

Oppland Fylkeskommune har vedtatt å ruste opp Valle Videregående skole, og det arbeides med en forstudie i forbindelse med opprustinga av skolen. Forstudiegruppen skal i første rekke avklare og komme med tilrådinger om en helhetlig plan for rehabilitering og nybygg på Valle.

Møte med statssekretær Hanne Blåfjelldal

Valdres Natur- og Kulturpark hadde invitert statssekretær Hanne Blåfjelldal til en rundtur/studietur i Valdres tirsdag 5. november. Etter turen var Oppland Bondelag og Oppland Bonde- og Småbrukarlag invitert til et kort møte med statssekretæren.

Kurs i Jervejakt

NJFF, FKT-prosjektet og SNO arrangerer i november motivasjonskvelder for jervejakt i utvalgte områder. Områdene er valgt ut på bakgrunn av tapshistorikk, jervebestand, jaktresultat og samtaler med/ønsker fra jegere og beitenæring

Siste frist for bedre bonde-påmelding

1. november er frist for å melde på Bedre bonde-kurset som skal gå i Trysil i november. Her blir bonden mer bevisst sin rolle som bedriftsleder.

Bondelaget sørget for at et griseslakt havnet på skolekjøkkenet i Ringebu

Før helga fikk ungdomsskoleelevene i Ringebu fikk et helt griseslakt på kjøkkenbenken. Bondelagene i Ringebu og Fåvang sørget for dette.

Stort landbrukstun på Stavsmartn

Under helgas Stavsmartn på Tretten blir det mye å se og oppleve på Landbrukstunet. Øyer Tretten Bondelag er en av de sentrale aktørene for Landbrukstunet

Praktisk HMS-kurs på Lesja

Landbrukets HMS-tjeneste arrangerer praktisk HMS-kurs på Holaker gard på Lesja 12. november.

Landbruksministeren invitert til Oppland

Landbruksminister Sylvi Listhaug fra FrP hadde akkurat fått overlevert nøkkel til kontoret sitt da Samarbeidsrådet for landbruket i Hedmark og Oppland sendte invitasjon til temakonferansen for landbruket i Innlandet.

Innbydelse til HMS-kurs i Gausdal

Gausdal Bondelag og Landbrukets HMS- tjeneste arrangerer Praktisk HMS- kurs på Gausdal Næringstorg 21. oktober kl 19.00.

Økt åpenhet om psykisk helse

Nettsida godtbondevett.no skal være et praktisk lavterskeltilbud, og samtidig bidra til økt åpenhet rundt bondens psykiske helse. – Vi må bli flinkere til å snakke sammen om hvordan det virkelig står til, sier Vang-bonde Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Årsmøter i lokallagene

Brandbu Bondelag hadde sitt årsmøte i går. Her ble Mari Sangnæs gjenvalgt som leder. I kveld er det årsmøte både på Lesja og i Nord-Fron Bondelag. I løpet av måneden skal alle lokallagene i Oppland gjennomføre sine årsmøter.

Invitasjon til møte om psykisk helse i landbruket - Godt bondevett - gjør en forskjell

Norges Bondelag lanserer i samarbeid med Norsk Bonde- og småbrukarlag og Landbrukets HMS- tjeneste nettstedet godtbondevett.no om psykisk helse i og for landbruket. Det inviteres til åpent lunsjmøte. Det inviteres til åpent lunsjmøte den 11. oktober kl 11 – 13 på Honne

Bondelagets skattekurs

Bondelagets skattekurs arrangeres i år på Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, 12. - 13. november. Temadagen er 11. november.

Brennevinsproduksjon på nært hold

Bondelagene på Hadeland arrangerer tur til Arcus. Det blir det omvisning og middag. Sentrale temaer under omvisningen er anvendelse av krydder, destillasjonsteknikker og fatmodning.

Vil motivere til jervejakt

Løten er ett av fire steder i Hedmark og Oppland hvor det blir motivasjonskveld og kurs i effektiv lisensjakt på jerv i november.

Valgkomiteene i gang

Høsten er tida for årsmøter i lokallagene, og med det valg av tillitsvalgte. I den forbindelse er valgkomiteene i gang med sitt arbeide.

Lanserer nettside med trykk på psykisk helse

11. oktober lanseres nettsida godtbondevett.no om psykisk helse i landbruket. Samme dag blir det åpent temamøte på Honne på Biri, med innlegg fra både næringa sjøl og fra psykolog-sida.

Spent på hvordan ny regjering vil styrke norsk matproduksjon

Høyre, FrP, KrF og Venstre utgjør et nytt flertall på Stortinget. Bondelaget har forventninger til at kommende regjering er opptatt av å sikre fortsatt lønnsomt landbruk over hele landet, og en sterk norsk næringsmiddelindustri.

Matvalget

Valgdagen er her og lokale bondelag over hele landet har gjort sitt for at "matvalget" ble synlig. Bruk stemmeretten!

- Høyre og Frp har en dårlig sak

Leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag mener det er ganske spesielt og feigt av Høyre og Frp å trekke seg fra en debatt fire dager før valget. – Jeg tror de innså at de har en dårlig sak når det gjelder ostetoll, sa Bjørke under folkemøtet i Alvdal.

Bondelaget har baller

MATVALG står det nå å lese på rundballer rundt i hele fylket. Jammen har Hedmark Bondelag baller!

Myki utnevnt i Innlandsutvalget

Leder Einar Myki i Hedmark Bondelag er utnevnt som medlem i det ferske Innlandsutvalget. Regjeringen har bedt utvalget om å foreslå tiltak som kan styrke næringsutviklingen, lønnsomme arbeidsplasser og verdiskapning i Hedmark og Oppland.

Kan virkelig FrP tro på sin egen politikk?

Leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø, ble provosert over FrPs framstilling av sin egen landbrukspolitikk i dagens NRK Hedmark og Oppland.

Finden ga støtte til ostetollen

I sommer ble Synnøve Finden brukt som sannhetsvitne av Frp på at ostetollen var unødvendig for norsk meieribransje. I Alvdal i dag fikk pipa en annen lyd: - Vi er enige i at det er viktig å ha et effektivt tollvern. Jeg tror ikke det er noen uenighet mellom oss og dere når det gjelder ostetoll-prinsippene, sa konserndirektør Lars Tretteteig i Synnøve Finden.

- Feigt at Frp og H trekker seg fra tolldebatt

Hedmark Bondelag og LO vil fortsatt arrangere det planlagte debattmøtet på Aukrustsenteret torsdag kveld, selv om Høyre og Frp har valgt å trekke seg. – Oppsiktsvekkende og feigt at partiene ikke vil debattere egen politikk rundt ostetollen, sier leder Einar Myki i Hedmark Bondelag.

Bekymret for markedssituasjonen på gris

For stor produksjon av gris medfører store reguleringskostnader og redusert pris til svineprodusenten. Dette bekymrer styret i Oppland Bondelag.

Alle i Ringsaker får valgbrosjyre fra Bondelaget

Bondelagene i Ringsaker har gjort en kjempeinnsats, og har gitt ut en valgbrosjyre som lørdag 31. august kommer ut til alle innbyggere i kommunen. Ringsaker Blad fulldistribueres til alle husstander denne dagen, og inni avisa ligger brosjyren som bondelagene i Ringsaker har fått produsert.

Bringer klarhet i toll-tullet

Synnøve Finden-meieriet i Alvdal ble trukket fram som kroneksempel på betydningen av ostetoll-endringen, mens Frp forsøkte å bruke Finden som sitt sannhetsvitne i stikk motsatt retning. Torsdag 5. september samles politikere, LO og Bondelaget til debatt i Alvdal. Formål: Nå skal sannheten om tollen fram.

Slipp til de som vil og la de forme sin egen landbruksbedrift

Rekrutteringsproblemene kan delvis løses ved å motivere den eldre generasjonen til å gi seg tidligere, mente flere styremedlemmer fra Oppland og Sogn og Fjordane. I dag og i morgen er fylkesstyrene i disse to fylkene samlet til felles styremøte i Lom.

Vellykka Åpen gard-arrangement i Alvdal

Overveldende mange la veien til Langodden søndag 25. august. På det storslåtte området med gardstun og campingplass ved Glåmas bredd strålte unger og vaksne om kapp med sola.

Setter skapet på plass om ostetoll

Einar Myki, leder i Hedmark Bondelag, setter skapet på plass om blant annet ostetoll og politikk på borgerlig side i denne appellen som han holdt på Fellesforbundets 25-årsjubileum på Tynset 26. august.

200 000 daa i Hedmark er ennå ikke sådd, og mye areal har fått store skader

I dag er landbruksministeren på rundtur i Hedmark og Oppland for å se på konsekvensene av de store nedbørsmengdene som vi har fått i mai. Bønder i Hedmark og Oppland har store utfordringer. Landbruksministeren lovde bøndene at taket på avlingsskadeordningen heves fra 2013.

Næringslivskonferanse på Hamar 24. juni 2013

LO, Sparebanken Hedmark og Hedmark Bondelag inviterer til næringslivskonferanse på Scandic Hamar mandag 24. juni. Konferansen har navnet Vær så god, det er servert! Tema: Jordbruk, næringmiddelindustri og dagligvarehandel – Hedmarks viktigste næringskjede.

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

I likhet med tidligere år, inviterte Oppland Bondelag til ledermøte etter jordbruksforhandlingene. De 50 møtedeltakerne fikk på møtet den 27. mai høre en engasjert Brita Skallerud orientere om årets forhandlinger og resultatet av disse.

Skal diskutere om vi trenger norsk landbruk

"Trenger vi norsk landbruk?" er tema for debatten når landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum torsdag gjester Kongsvinger

Flom og jordbruksforhandlinger

Det tradisjonelle ledermøtet etter jordbruksforhandlingene var preget av flom og forsinket våronn. Lokallagsledere fra flomrammede områder orienterte om siste dagers hendelser. Marthe Dypdalen fra Nord-Fron var nær ved å miste huset.

Flommen i Gudbrandsdalen

Flommen i Gudbrandsdalen har gjort store skader på hus, jorder og veiger. Her er bilder fra flommens herjinger blant våre medlemmer.

Flom: Still opp for hverandre

-Noen er veldig sterkt rammet, nå er det viktig at vi stiller opp for hverandre, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Serverte solid lunsj til skoleelevene

I Tolga støtter både bondelaget og bygdekvinnelaget opp om aksjonen for sunn skolemat. Forrige uke serverte de sunn, gratis lunsj til alle elevene på Tolga skole.

Ny overgangsordning i 2013 for korntørker og vanningsanlegg

Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag har i lengre tid jobbet med Eidsivas nye spesialtariffer. Eidsiva har etter pålegg fra NVE sagt opp de netttariffene som bøndene tidligere hadde med Eidsiva på vanningsanlegg og korntørker, men er nå villig til å gi en overgangsordning i 2013.

Ser årets trøblete våronn bli skylt bort

Det har dannet seg kjempedammer og nærmest elver på jorder mange steder i Hedmark, og for de hardest rammede kan det bli aktuelt å søke naturskadeerstatning. – Ta bilder og gjør en solid dokumentasjonsjobb, råder leder Einar Myki i Hedmark Bondelag.

Kjersti Stenseng utnevnt til Bondevenn

Leder i Oppland Arbeiderparti, Kjersti Stenseng, har ved en rekke anledninger vist seg som en sann Bondevenn, sa fylkesleder Trond Ellingsbø, da han utnevnte Stenseng til Bondevenn i forrige uke.

Endelig vilje til tetting av inntektsgap

I år var det endelig vilje til å starte en tetting av gapet mellom matprodusenter og andre grupper i samfunnet, sa Trond Ellingsbø da jordbruket og staten i går ble enige om en avtale i jordbruksforhandlingene.

- Kan være starten på noe veldig bra

Med statens løfte om en opptrappingsplan i mente, ser leder Einar Myki i Hedmark Bondelag positivt på årets jordbruksavtale. – Oppgjøret er det beste siden 1999. Endelig har vi fått gjennomslag for å begynne å tette gapet mot andre inntektsgrupper, sier Myki.

Voksenagronom

Tilbudet om å ta agronomutdanning som voksen fortsetter. Søknadsfrist er 1. juni.

Jordbruket vil forhandle

Leder Einar Myki i Hedmark Bondelag er glad for at jordbruket går i forhandlinger. – Men det er med klar forventning om at staten har noen ess i ermet, og kommer oss betydelig i møte, sier Myki.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere