Nyheter

Støtter bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa

Pelsdyrmeldinga som ble lagt fram 4. november anbefaler en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa i Norge. Det blir skjerpa krav til næringa for dyrevelferd og avl. ​

En bondehjernes første behov: å ha det moro!

Ledermøtet i Oppland Bondelag brukte deler av møtet denne uka til å utforske, leke og lære mer om sin egen næring på Vitensenteret Innlandet på Gjøvik.

Spennende spennvidde på Landbrukshelga

Det er neppe noe å si på spennvidden på fellesforedragene som alle deltakerne på Landbrukshelga får med seg: Hør Anne Kristine Rossebø om KLIMARÅD, Kjersti Hoff, Thomas Cottis og Ingeborg Grimsrud om SAMLIV på en gård, og Charlotte Mohn Gaustad om hva KOKKEN ØNSKER FRA BONDEN.

Skuffet over Regjeringens forslag til skatteskjerpelser

Regjeringa foreslår å innføre skatt på bygdeutviklingsmidler for bønder i distrikts-Norge, det såkalte distriktspolitiske virkeområdet. Dette er investeringsmidler som er avgjørende ikke minst for unge bønder som ønsker å satse på landbruk. I Oppland omfatter dette 20 kommuner.

Årsmøter i lokallagene 2016

Lokallagene gjennomfører årsmøte innen utgangen av oktober. Ø. Slidre er først ute med møte den 12. Deretter går det jevnt. De fleste årsmøtene avholdes siste uka i oktober. Her er oversikt over årsmøtene i lokallagene.

Stortingspolitikere på Totentur

Hvor rikt og mangfoldig er det aktive landbruket på Toten? Det vet nå toppolitikerne Knut Storberget, Pål Farstad og Åsmund Prytz (rådgiver) mer om. Kanskje lærte også lokalpolitikerne ett og annet på turen rundt på Toten i går?

Studietur for kvinner i landbruket til Lesja 15. oktober

Målgruppe er kvinner i landbruket, enten du driv gard, bor på gard eller har planer om det. Målet er å er å gje inspirasjon og bygge nettverk. Vi besøker kvinner som engasjerer seg i landbruket, både i tradisjonelt landbruk og i anna bygdenæring.

Studietur for kvinner i landbruket 24. september 2016 til Toten

Turen startet kl. 9.30 og plukket opp til sammen 20 kvinner og 4 barn før vi landet hos Linda og Olav Suleng på Østre Lae gård. En av disse var Bjørnhild Kihle som guidet oss gjennom toten-landskapet under bussturen.

Betryggende at Stortingets rovdyrforlik følges opp

Rovviltnemndene åpner for uttak av 24 ulv i ulvesonen på Østlandet. – Vedtaket ivaretar mulighet for matproduksjon i utmarka, og er en naturlig oppfølging av Stortingets rovdyrforlik, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Inviterer miljøleder til å møte rovdyrrammede bønder

Fylkesmannen i Hedmark har foreslått lisensfelling av inntil 24 ulver. I Nationen i dag kaller WWF forslaget for trist og sørgelig. Bondelagslederen i Hedmark inviterer WWF til å møte med beitenæringen i håp om å skape større forståelse for det enorme rovdyrpresset mange opplevde i sommer.

Bondevettprisen til #NRKfjos

NRK og gårdbrukerne på Ulberg har gjort en solid formidlingsinnsats de to siste ukene med sakte-TV fra fjøset i Gudbrandsdalen.

Til seters for å gjøre seg feite

Det har storfe og sau gjort i alle år. I dag fikk Stortingspolitikere og fylkespolitikere fra Oppland se bruken av utmarka på nært hold. Oppland Bondelag tok dem med på tur i Fåvangfjellet og i Brekkom i Ringebu Kommune.

Studieturer for kvinner i landbruket

Oppland Bondelag med flere inviterer damer i landbruket på tur for inspirasjon og faglig påfyll. Lørdag 24. september på Toten og lørdag 15. oktober på Lesja.

Sauer fjernet fra prioriterte beiteområder

Nylig fikk bønder i Rendalen beskjed om akutt nedsanking av 2000 sau i prioriterte beiteområder på grunn av rovdyrskader i området. Et tydelig varsko om en feilslått politikk, mener Hedmark Bondelag som etterlyser flere verktøy for muliggjøre bruk av beitene i området.

Åpen Pelsdyrgård i Vang

Pelsdyralslaget arrangerte lørdag 11. juni Åpen Pelsdyrgård hos Odd Harald Nordsveen og Erik Andre Lien i Vang.

Vi har klart å bremse regjeringas stordriftspolitikk

37 timer på overtid klarte vi å inngå avtale med Staten. All honnør til forhandlingsutvalget som har vært svært utholdende og løsningsorienterte, sier leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø.

- Stortinget må rydde opp nå

Utredning viser at den norske rovdyrpolitikken kan bryte mot europeiske menneskerettigheter.

Ingen overraskelser i Statens tilbud til jordbruksforhandlingene

Regjeringen fortsetter sin kamp mot små og mellomstore bruk, sier leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø da han fikk se Statens tilbud til jordbruksforhandlingene.

Jordbruksoppgjøret 2016: Et verdivalg for norsk landbruk

Folk etterspør trygg mat produsert over hele landet framfor billig mat. For å ivareta dette krever jordbruket et nødvendig løft av mangfoldet i næringa.

Bondelagets gavepakke til Regjeringa

Oppland Bondelag håper Regjeringen vil bli med på et spleiselag i ei tid da mange er usikre på jobbene sine, og mange teller på knappene om de skal fortsette med matproduksjon.

Morgenhilsen fra Oppland Bondelag

Ansatte hos Fylkesmannen og Statens Vegvesen i Oppland fikk en morgenhilsen fra Bondelaget da de kom på jobb i dag tidlig.

Åpent møte; TISA, EØS og TTIP, matvaresikkerhet og norsk landbruk

Lørdag 2. april arrangerer Oppland Nei til EU, Oppland Bondelag og Oppland Bonde- og Småbrukarlag åpent møte / seminar om TISA, EØS og TTIP, matvaresikkerhet og norsk landbruk. Seminaret holdes på Lillehammer Hotell med møtestart kl 13.00 og avslutning med lunsj kl 15.30.

Praktisk HMS-arbeid kurs i Lom, tirsdag 5. april

Dette er et kurs rettet mot gårdbrukere og andre som jobber med praktisk landbruk. Praktisk HMS-arbeid kurset tilfredsstiller de krav myndighetene har satt innen grunnleggende HMS-opplæring for ledere (§ 3-5 AML).

Dovre Bondelag årets lokallag

Dovre Bondelag ble kåret til årets lokallag i Oppland

Må tilrettelegge for økt bruk av utmarka

- Politikerne må ta større hensyn til næringslivet som er avhengige av å bruke utmarksressursene, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag. Sammen med 18 andre organisasjoner overleverte han en felles rovdyrpolitisk plattform til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Trond Ellingsbø enstemmig gjenvalgt som leder i Oppland Bondelag

Ellingsbø har hele årsmøtet i ryggen når han starter på et nytt arbeidsår. Anders Hole Fyksen fra Gausdal og Bjørnhild Kihle fra Østre Toten ble valgt inn i styret.

Landbruk som motkonjunktur, hva trengs for det grønne skifte.

Det grønne skiftet er et mye brukt uttrykk det siste året. Bruken av begrepet brukes av mange i mange sammenhenger. Hvordan kan vi i Norge møte det grønne skiftet på en slik måte at vi kan utnytte det til vekst og nytte.

Leders tale på årsmøte 2016

Hvis vi ønsker å øke norsk matproduksjon og heve landbruket opp til et nytt og fortjent nivå, ja da er det bare å brette opp ermene og gjøre det. Jeg er helt sikker på at det kan gjøres. Men vi må være klar over at det ikke skjer av seg selv.

Bondelaget utarbeidet grunneieravtaler til glede for både grunneier og kommune

Individuelle avtaler bærer ofte preg av tilfeldigheter og forskjellsbehandling. Dette ønsket Øystre Slidre Bondelag å gjøre noe med da kommunen skulle legge ny vann- og avløpsledning fra Beitostølen.

Trond Ellingsbø fortsetter som leder i Oppland Bondelag

Fylkesleder Trond Ellingsbø er motivert til å gå på et nytt viktig arbeidsår for Oppland Bondelag. Han har stor støtte i fylket og foreslås gjenvalgt av valgkomiteen. Med seg får han tre nye inn i styret, og alle er eller har vært lokallagsledere.

Sel og Vågå Bondelag fikk første spurtpris i vervekonkurransen

Vervekonkurransen for lokallagene i Oppland Bondelag har nå passert første spurtpunkt. 1. februar hadde Sel og Vågå fått flest nye medlemmer, både i antall og i prosent.

Verving med spurtpremier i Oppland Bondelag

Etter inspirasjon fra idrettskonkurransene, vil styret i Oppland Bondelag innføre spurtpremier i lokallagenes vervearbeid fram mot årsmøtet i mars.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere