Nyheter

God jul!

Styret og ansatte i Oppland Bondelag ønsker alle medlemmer og andre støttespillere ei god jul.

Gardbrukar i medgang og motgang!

Ope møte om den viktigaste ressursen på garden – menneska. Vi inviterer gardbrukarar, gardbrukarfamilien og andre interesserte til temakveld om psykisk helse.

Støvpåvirkning i landbruket

Åpent fagmøte på Søre Fougner mandag 9. desember kl 11.00. Landbrukets HMS- tjeneste byr inn til fagmøte om støveksponering i landbruket.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere