Illustrasjonsfoto: Margrete Nøkleby (motivet er uten tilknyting til Inn på tunet)

 

 

Møtet finner sted 22.05.13 kl.19.00 på Blæstad i Vang.

Programmet er som følger:

 

TEMA: Inn-På-Tunet som alternativ læringsarena

 

1. Sølvi Hallem (rektor Ajer Ungdomsskole):

Hva krever loven av Inn-på-tunet som alternativ læringsarena?

 

2. Målfrid Hagen (rektor Østvang Skole)/Hanne Sandvold (lærer Østvang Skole)/Ingrid Lekve (IPT-Tilbyder):

Våre erfaringer med bruk av Inn-På-Tunet som læringsarena.

 

3. Bruk av Inn-på-tunet-tjenester som alternativ læringsarena i et politisk perspektiv.

 

Etter innledningene åpnes det for spørsmål og samtale om temaet.

 

Velkommen! sier prosjektleder Jon Karlsen.