Iver Erling Støen er en god støttespiller og samarbeidspartner for oss i Opplandslandbruket, sa Trond Ellingsbø da han overrakte Bondevenn-t-skjorte og Diplom på LO-kontoret i går. Spesielt vil vi nevne det samarbeidet vi har hatt gjennom arbeidet med importvernet.

 

 Iver Erling Støen mottar dilom og Bondevenn-t-skjorte av leder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø.