Tilbudet er med andre ord ikke mer enn drøyt halvparten av kravet. Jordbruket krevde totalt 1,97 milliarder kroner. Tilbudet ligger på 1,02 milliarder kroner.

Leder Einar Myki i Hedmark Bondelag hadde håpet på minst 200 millioner mer.

- Tilbudet gir oss noe å tenke på. Vi må bruke tida framover på å vurdere om dette er noe vi bør gå i forhandlinger på, sier Myki.

Han betegner tilbudet som utfordrende.

- Det vil kreve stor forhandlingsvilje fra Statens side om dette skal kunne bringe fram et resultat. Landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum må virkelig ha gode kort i ermet, sier Myki.

Han sier det er stor avstand opp også innen de produksjonene som var prioritert i årets oppgjør, det vil si storfe, korn og grønt.

- Det som er levert her, er på ingen måte nok til på snu trenden på storfekjøtt, hvor produksjonen ligger langt under etterspørselen, sier Myki.

Han omtaler tilbudet som katastrofalt for en del av produksjonene som ikke kan ta ut økt pris:

- Innen egg og svin er jeg livredd for konsekvensene dette kan gi for en del produsenter, sier Myki.

Statens tilbud vil gi en gjennomsnittlig inntektsheving på 6000 kroner per årsverk sammenlignet med andre grupper.

- Det er helt nødvendig når vi vet at en melkebonde i dag tjener omkring 300.000 kroner per årsverk.  Det er fortsatt mye å ta igjen til det andre grupper i samfunnet tjener, sier Myki.