Kasper Ulsaker: Har hatt tillitsverv innen flere lag med landbrukstilknyttning og vært ildsjel ved Bygdedagene som er blitt arrangsjert på Dooka i flere år.
 
Rolf Kåre Flatmo og Hans Petter Schjørlien: Vært landbruksvikarer henholdsvis i 17 og 23 år, og før det avløsere fra de gikk ut i arbeidslivet. Begge har vært dyktige og pålitelige personer i sitt arbeid. Det er takket være disse to at Nordre Land Kommune skiller seg ut med en særs god og velfungerende landbruksvikarordning.
 
Utdelingen fant sted med et godt måltid og et skrin med lokalproduserte matvarer ble overrakt sammen med Bondevenn-tesjorte og diplom.
 
 

Foto: Per Zhang Skjønberg, Oppland Arbeiderblad.