Erik Ringnes, Hedmark Venstres førstekandidat til stortingsvalget, led nederlag rundt toll.

I et intervju med Nationen sa Erik Ringnes, Hedmark Venstres førstekandidat, klart ifra at han var imot de borgerlige partienes løfte om å fjerne tollendringen fra i fjor høst.

Hedmark Bondelag støttet Ringnes, og leder Einar Myki oppfordret Venstres landsmøte på det sterkeste til å følge opp utspillet.

Men slik endte det slett ikke. Venstre vedtok med stort flertall at tollen skal bort, hvis Venstre kommer til makta.

Det var Buskerud Venstre og lokallaget i Granvin som tok til orde for å myke opp de tollvernkritiske formuleringene. Men forslagene ble stemt ned med stort flertall. Leder Kjartan Lunde i Rogaland Venstre var blant dem som sterkest argumenterte mot disse forslagene, ifølge Nationen.

Hedmark Bondelag merker seg dette som et beklagelig vedtak.

Hedmark Bondelag har også bitt seg merke i Hedmark Venstres andrekandidat Martin Løkens utspill i Østlendingen om at ulvestammen gjerne kan tidobles.

- Venstres slagord er ”Folk først”. Her må jeg sannelig si at Løken setter ulv først, til fortrengsel for innbyggere i store deler av Hedmark, sier organisasjonssjef Margrete Nøkleby i Hedmark Bondelag.