Fra venstre: Løten-ordfører Bente Elin Lilleøkseth, Løten Bondelag-leder Ingeborg Tønseth og fylkesmann Sylvia Brustad.

Løten Bondelag benyttet anledningen under NM på ski på Budor, og utnevnte der Løten-ordfører Bente Elin Lilleøkseth, fylkesmann Sylvia Brustad og fylkesråd Lasse Juliussen til bondevenner.

Leder Ingeborg Tønseth fikk mottakerne til å love å prate positivt om bøndene hver gang anledningen byr seg. Hun fikk også Brustad til å forstå alvoret foran jordbruksforhandlingene.

 

Tynset Bondelag har vært på en meget solid rundtur med utnevning av bondevenner. Følgende ble overrasket av Tynset Bondelags omreisende delegasjon:

Bjarne Müller, Felleskjøpet (i snart 40 år): For utmerket service i mange år!

Merete Myhre Moen, varaordfører (Sp): For godt landbrukspolitisk engasjement. 

Paula Merete Brekken: For lang og tro tjeneste som landbruksveileder.

Tynsetdyrlegene, her ved Olav Distad, ble utnevnt til bondevenner av blant andre Karin Østigård fra styret i Tynset Bondelag.

Tynsetdyrlegene Olav Distad, Grete Steihaug, Therese Dalen, Ingrid Sandanger: For god service og godt samarbeid.

Solfrid Brandvoll, inseminør i mange år: For godt samarbeid og god service!

Tonje Hovensjø Løkken, Arbeidets Rett (lokalavis): For god landbruksjournalistikk

Journalist Tonje Hovensjø Løkken ble overrasket med bondevenn-utnevnelse. Her omkranset av Ludolf Berg, Jon Nygårdshaug og Sigurd Hansmoen.

Tonje Hovensjø Løkken (bildet) var journalisten som fulgte med delegasjonen på rundturen, og hun ble nokså overrasket da de til slutt rakte over bemerkelsen.

Rundturen var meget vellykket, og flere ble rørt, alle ble glade; en positiv kampanje!!

To verdige bondevenner var ikke til stede da prisutdelerne kom på overraskelsesbesøk:

Knut Joar Harsjøen (Entreprenør og sjef for Br. Harsjøen): For godt samarbeid i landbrukets tjeneste!

Per Erik Aaen, kjører og eier av dyretransport: For godt samarbeid med bøndene.

 

Ringsaker Bondelag har også foretatt en tildeling:

Hele styringsgruppa for Innlandsmarkedet, minus dem som er bondelagsmedlemmer, ble samlet utnevnt til bondevenner. Dette skjedde på styringsgruppas møte 5. april. De sju som ble utnevnt til bondevenner er: Petter Thore Schjerpen, Erik Slaatsveen, Kjell Pettersen, Gerd Lodden Solberg, Monica Olsen, Kurt Andreassen og Linda Sønsteby. Ringsaker Blad var til stede og dekket begivenheten.