Myki understreker at dette er et nøkternt krav.

- Årets krav er lavere enn i fjor, også målt i rene kroner. Dermed er det desto viktigere at Staten viser vilje til å møte oss. Vi må nå få et godt tilbud. Regjeringen må møte oss med stor forhandlingsvilje og vise vilje til å tette en betydelig del av gapet mot andre inntektsgrupper, sier Myki.

Den overordnede bakgrunnen for kravet er bøndenes ønske om å produsere mat til Norges befolkning. Men: Dette må lønne seg. Bøndene må ha en inntekt det går an å leve av. Siden tre av fire inntektskroner for bonden kommer fra markedet, må vi også justere opp prisene på produktene.

Stort gap

I dag tjener en gjennomsnittlig melkebonde 324 000 kroner per årsverk. For norske lønnstakere er gjennomsnittslønna 488 000 kroner.

De siste sju årene har kostnadene knyttet til jordbruksdrift økt med 34 prosent, mens prisveksten i samfunnet for øvrig har økt med bare 14 prosent.

- Vi ønsker et oppgjør som stimulerer til økt produksjon, god kvalitet, og som opprettholder distriktsprofilen, sier Myki.

Storfe, korn og grønt er de produksjonene som prioriteres ekstra i årets krav.

- På alle disse områdene er det i dag underproduksjon. Dette er varer som norsk jordbruk har mulighet til å levere mer av, men hvor etterspørselen nå er større enn produksjonen, og importen dermed øker, sier Myki.

Les Norges Bondelags pressemelding her.

Viktig for Hedmark

Han understreker at dette også er en viktig prioritering for Hedmark.

- Vi har betydelige områder for korn og grønt, men hvor behovet for inntektsløft er svært tydelig. Storfe og melk er viktige produksjoner i hele fylket. Disse produksjonene bidrar til jordbruksdrift i distriktene, og gir dermed arbeidsplasser og mulighet for bosetting over hele fylket, sier Myki.

Han mener det er viktig at næringsorganisasjonene får gjennomslag for et femårig vekstprogram for grøntsektoren, der norske grønnsaker, frukt, bær og poteter får et løft både produksjonsmessig og med tanke på markedsføring.

Myki minner om at regjeringspartienes fylkeslag i Hedmark har gitt sterk støtte til et jordbruksløft gjennom oppgjøret. Ap, Sp og SV i Hedmark har blant annet tatt til orde for at utøverne i landbruket får inntekt og sosiale vilkår på linje med andre grupper i samfunnet, og en inntektsfordeling som motvirker at gårdsbruk går ut av drift. Partiene har også tatt til orde for full kostnadsdekning i sin uttalelse til jordbruksforhandlingene.

- Et sterkt og viktig signal fra disse partiene i Hedmark, sier Myki.

Se kravdokumentet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag her.