Torunn Aass Taraldrud er direktør for Innovasjon Norge i Oppland. Her sitter hun på viktige virkemidler for landbruket i Oppland. Det i seg sjøl kunne være en god grunn for å bli en Bondevenn.

Det er inen automatisk sammenheng i dette, sier Trond Ellingsbø. Torunn har i mange sammenhenger vist at hun er en god støttespiller og talsperson for landbruket. Derfor ønsker vi å gi henne denne påskjønnelsen, sa han og overrakte t-skjorte og diplom.

 Trond Ellingsbø overrekker diplom til Bondevenn Torunn Aass Taraldrud i Innovasjon Norge, Oppland