Amund Grindalen (til venstre), leder i Elverum Bondelag, ga Skogmuseets Stein Tore Andersen Bondevenn-t-skjorte og noen velvalgte ord.

Elverum Bondelag delte ut sin bondevenn-heder til Stein Tore Andersen i forbindelse med et planleggingsmøte for De nordiske jakt- og fiskedager. Elverum Bondelag har hvert år et meget godt samarbeid med museet i forbindelse med arrangementet, og Skogmuseet viser i gjerning og ånd stadig en positiv holdning til jordbruket.

Stein Tore Andersen ble overrasket over tildelingen, og tok raskt og gladelig på seg bondevenn-t-skjorta.

 

Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen mottok Bondvenn-heder fra Ann Kristin Raabe Bjurling, som er leder i Nes og Helgøya Bondelag.

Nes og Helgøya Bondelag foretok sin bondevenn-tildeling under Drukner Innlandet i olje-debattmøtet som fant sted på Nes 2. april.

Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen viste under debatten en meget positiv holdning til jordbruket, noe hun også har gjort ved tidligere anledninger.

Leder Ann Kristin Raabe Bjurling i Nes og Helgøya Bondelag takket Ihle Steen for at hun er en god framsnakker av landbruket.

Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fikk med seg en kraftig utfordring i tillegg til bondevenn-t-skjorta som Ann Kristin Raabe Bjurling under tvil valgte å tildele han.

Vesentlig vanskeligere var det med statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som i løpet av debattkvelden voktet seg vel for å komme jordbruket konkret i møte, og ikke ville gi noen pekepinn med tanke på jordbruksforhandlingene. Løsningen ble da å gi Schjøtt-Pedersen en skikkelig utfordring attpå t-skjorta, med håp om at han ville ta med seg innspillene han hadde fått i løpet av møtet.

Birgitte Røhnebæk ga både Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Anita Ihle Steen eplejuice fra Braastad på Nes.