BONDEVENN: Leder Einar Myki i Hedmark Bondelag utnevnte Solveig Fiske til bondevenn, og roste henne for å ha stått opp for norsk landbruk, blant annet ved å ta til orde for en ny rovdyrpolitikk.

 

Hedmark Bondelag-leder Einar Myki takker Solveig Fiske for gjentatte ganger å ha stått opp for norsk landbruk, blant annet ved å ta til orde for en ny rovdyrpolitikk. Han overleverte bondevenn-t-skjorte og diplom til Fiske under et møte på bispekontoret tirsdag morgen, 9. april.

- Du har mange ganger markert deg for landbrukets beste. Det gjelder blant annet i Engerdal i fjor sommer, da du sto opp mot problemene med rovdyr. Du tok til orde for en endret rovdyrforvaltning, slik at reineiere og sauebønder kan holde fram med sitt virke. Det vakte reaksjoner i mange miljøer, men du hadde et gjennomtenkt standpunkt, og sto for det. Tusen takk skal du ha, sier Einar Myki til Solveig Fiske.

Solveig Fiske forklarer bakgrunnen for sitt engasjement rundt rovdyrpolitikk slik:

- Det handler ikke om at jeg er imot rovdyr, men om at vi må ha en ansvarlig rovdyrpolitikk som ivaretar primærnæringene. Behovet kom blant annet tydelig fram i møte med sørsamene. Jeg hadde gode samtaler med gamle samekvinner, som har stor respekt for naturen, og har vært vant til at rovdyrene har en plass i naturen. Men nå har rovdyrene i stadig sterkere grad gått løs på reinen. Mens reinen før kunne kalve i fjellet, var det nå nødvendig for menneskene å passe på, sier Solveig Fiske.

Hjerte for sted og folk

Fiske forteller hun flere ganger har fått spørsmål om hvorfor hun er opptatt av landbruket.

- Svaret er at kirka har hjerte for sted og folk. Kirka er kirke på et sted, og er kirke i de levekårene som folk lever i. Derfor er jeg selvsagt opptatt av levekårene. På samme måte er jeg opptatt av det når annet næringsliv står og skjelver, sier Fiske.

Einar Myki viser til at landbruk og øvrig næringsliv, for eksempel håndverkere, er gjensidig avhengige av hverandre i lokalsamfunnene. Solveig Fiske har sett dette i mange av kommunene hun har besøkt.

- Det er fascinerende å se hvordan bønder satser i mange av områdene jeg har besøkt. Da tenker jeg blant annet på de nordligste delene av Hedmark og Oppland. Der er en ofte helt på grensa i forhold til hva som er mulig å drive med innen primærnæring. Men hvis en ikke skulle bruke det som finnes av naturressurser, ville det bli krevende å opprettholde disse samfunnene, sier hun.

Hun er dypt imponert over bøndene hun har møtt.

- Det krever stort mot, økonomisk grunnlag og egeninnsats å satse i disse områdene. Det er fascinerende å se hvordan det satses, og hvordan mange bruker det de har fått i hendene, og greier å utvikle det, sier Fiske, og legger til:

- Jeg er privilegert som biskop, som får lov til å ha dette helhetsblikket på et samfunn. Det er nok få som har besøkt så mange meierier som meg, sier Fiske med et smil.

Bred kampanje

Norges Bondelags bondevenn-kampanje har bakgrunn i et ønske om å sette fokus på norsk matproduksjon, og hedre dem som aktivt har vist en positiv holdning til landbruket.

Bondelaget har i den forbindelse følgende budskap:

 Verden trenger mer mat, og Norge må øke sin matproduksjon

 Bonden trengs for å gjøre dette

 Vi er bekymret for framtidas matproduksjon – men vi er klare til å produsere mer mat om vi får tilstrekkelige rammebetingelser

 Inntektsnivået i landbruket må være konkurransedyktig om vi skal få rekruttering

 Landbruket er en viktig verdiskaper med 90.000 arbeidsplasser i og i tilknytning til matproduksjonen

 Norsk kortreist mat står på spill

Les mer om dette på bondevenn.no, hvor det nå også er mulig å etablere et andelslag og få være med å gi råd til seks forskjellige gårdsbruk.