Aksjonene fordeler seg slik:

Søndag 12. mai, Ommang Søndre, Løten,
Lørdag 25. mai, Dørum gård, Vang/Hamar,
Søndag 26. mai, Alm Østre, Stange,
Torsdag 6. juni, "Herligheten", Bjørvika Oslo.

Det er ”Nettverk for GMO-fri mat og fôr” som står bak arrangementene. Nettverket er dannet av 18 bonde-, miljø- og solidaritetsorganisasjoner, pluss Coop Norge Handel.

GMO (forkortelse for genmodifisert organisme) er en organisme som har fått endret sitt arvemateriale ved bruk av genteknologi. Ingen genmodifisert mat og fôr er i dag godkjent for bruk i Norge. Flere søknader venter på avgjørelse hos myndighetene.

Gjennom genteknologi kan man flytte gener mellom ulike arter og tilføre organismer nye egenskaper, for eksempel gi planter bedret motstandsdyktighet mot plantevernmidler, tørke eller insekter. Kritikere hevder det er stor usikkerhet rundt de langsiktige effektene for natur, miljø og helse.

”Nettverk for GMO-fri mat og fôr” er dannet for å sørge for ei fortsatt GMO-fri framtid, og har derfor GMO-frie såfrøaksjoner hver vår.

Ommang Søndre 12. mai

Første arrangement er allerede førstkommende søndag, 12. mai, på andelsbruket Ommang Søndre i Løten. Bente Pünther og Gertjan de Snaijer ønsker velkommen med følgende program:

  • Appell ved Regine Andersen, daglig leder Oikos – Økologisk Norge
  • Frø-såing for hånd på rekke
  • Enkel servering

Dørum gård 25. mai

Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag

 

Deretter er det styremedlem Einar Frogner i Norges Bondelag (og tidligere leder i Hedmark Bondelag) som åpner gården sin for såfrøaksjon. Han byr på et solid program på Dørum gård 25. mai. Hamar-biskop Solveig Fiske, stortingspolitiker Karin Andersen (SV) og musiker Geirr Lystrup kommer.

- Jeg ønsker ikke bruk av genmodifisert såfrø. Jeg vil at Norge skal være fritt for GMO. Jeg ønsker såfrø som bonden har råderett over, og som vi vet hvordan er framavlet, sier Frogner til Bondebladet.

Han viser til at det hefter mange prinsipielle spørsmål ved GMO.

- GMO krever spesielle sprøytemidler, det er ikke bra for det biologiske mangfoldet, og vi kjenner ikke langtidsvirkningene, verken for miljøet eller menneskene. Forskningen er i private selskapers kontroll, sier Frogner, som legger vekt på at det ikke bare er økobønder som er imot GMO.

Alm Østre 26. mai

Amund Spangen (til venstre) og David Runyon i GMO-filmen "Hvem skal eie frøet?"

 

Tredje såfrøaksjon i Hedmark finner sted på øko-gården Alm Østre i Stange 26. mai.
Der medvirker Løten-bonde Amund Spangen, som stilte opp i en film om GMO, sammen med den amerikanske bonden David Runyon.

Les artikkelen og finn kobling til filmen på YouTube her.