Nyheter

Bredt engasjement for å sikre medlemmenes interesser

Jordbruksoppgjøret og stortingsvalget er Bondelagets hovedsaker i 2013 - kontingenten er inntektskilden.

- Det er ikke en menneskerett å bygge boliger på dyrket mark

Alle på matjordkonferansen er enige om at matjord er en ikke-fornybar ressurs. Men ikke alle var enige om hva som må gjøres.

Liten tro på mer norsk mat med dagens politikk

Regjeringen vil møte befolkningsveksten med høyere matproduksjon, men 90 prosent av bøndene mener dette ikke er mulig med dagens situasjon i landbruket.

Gardsvindmøller på Småkraftdagane

Både småkraft og vindkraft blir tema under Småkraftdagane i Bergen i mars.

Høyre angriper norsk matproduksjon

- Høyres ønske om å reversere den gjennomførte tollendringen er et direkte angrep på norsk matproduksjon.

Bondelaget møtte regjeringspartiene

Torsdag var Norges Bondelag i samtale med de tre regjeringspartiene. Der redegjorde Bondelaget for matsituasjonen i Norge.

Konkurransetilsynet overrasker positivt

- Det er overraskende positivt at Konkurransetilsynet ser at maktkonsentrasjon i dagligvarekjeden er et problem.

Staten følger ikke egne retningslinjer

-En selvmotsigelse om staten ikke følger egne retningslinjer når staten selger arealer i statsallmenninger.

Vil stogga endringar i lov om statleg naturoppsyn

- Lovframlegget er ikkje godt nok gjennomarbeidd, meiner Bondelaget og vil stogga endringar i lov om naturoppsynet.

Kan vi redde norsk matproduksjon?

Norges Bondelag inviterer politikere, arealutviklere og arkitekter til matjordkonferansen 2013. Formålet med konferansen vil være å rette fokus mot matjordas verdi og hvordan den kan ivaretas for fremtiden.

Samarbeid om å forebygge dyretragedier

Økt kunnskap om psykisk helse og ufarliggjøring av tematikken. Det oppsummeringen etter møtet om dyretragedier.

Endring i naturmangfaldloven verken naudsynt eller ønskjeleg

Bondelaget seier nei til endring i naturmangfaldlova. - Verken naudsynt eller ønskjeleg, meiner Bondelaget

Store verdiar i landbruket sitt bygningsmiljø

Landbruket sine bygg representerer store ressursar. "Landbruksbygg og kulturlandskap" har no levert sin sluttrapport.

Møtte stolte bønder i Malawi

Sterke inntrykk for Bondelagets delegasjon i Afrika

Boliger bremser bruksutbygging

Naboer med kommunelegen på laget hindrer utbygging av bruk. Eksemplene er mange, over hele landet.

Kortreist hest er best

- Med norske matvarer kan vi selv være vaktbikkjer for alt fra dyrevelferd til kjøttprosent.

Hundåla takker for seg i Bondelagsstyret

Første nestleder Berit Hundåla har takket nei, leder Nils T. Bjørke og andre nestleder Brita Skallerud tar et nytt år.

Bondelagskokk heidra på heimebane

Nyleg vart Bodil Fjellestad Eikrem vart utnemnd som ny bondelagskokk. Vel heime var det duka for markering.

Utvalg skal gjennomgå tomtefesteloven

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal foreslå endringer i tomtefesteloven. Norges Bondelag er med i utvalget.

Flotte seertall for Det norske Måltid 2012

Det Norske Måltid 2012 hadde et snitt på 443.000 seere. - Det er flott at programmer om norsk mat når slike tall.

Vil ikke ha formuesskatt på arbeidende kapital

Bare 14 prosent av befolkningen vil ha formuesskatt på arbeidende kapital.

Regjeringa kan skape begeistring

..og for å få det til, må lønsemda i næringa betrast betydeleg.

Nye muligheter - si ditt om jordbruksoppgjøret 2013

15. februar går fristen ut for lokallaga i Norges Bondelag til å gi innspill til jordbruksoppgjøret 2013

Helga på riktig spor i landsbrukspolitikken

Norges Bondelag finner mange lyspunkt i Aps nye program.

- Heia Hareide!

Knut Arild Hareide slår fast at KrFs landbrukspolitikk ikke er til salgs. Norges Bondelag heier på at Hareide vil fortsatt stå på sitt etter stortingsvalget.

Grøftemillioner graves ned av Riksantikvaren

- Det er et ekstremt behov, sier Svein Stubberud i NBs kornutvalg. Fortsatt er ikke 100 millioner grøftekroner tilgjengelig.

Bondereklame ga finaleplass

Først Gullfisken, nå er Felleskjøpet med i finalen om å bli «Årets Markedsfører 2012».

Ap "på jordet" i jordverndebatten

- Jordvern handler ikke om bondeinntekt, påpeker Norges Bondelag.

Krev omfattende revisjon av trafikkreglane

Bondelaget, TLIF og Bedre gardsdrift ber i eit ope brev om omfattande revisjon av trafikkreglane.

- Skremmende lærdom om genmodifisert mat

Løten-bonde Amund Spangen fikk flere aha-opplevelser da han deltok i innspillingen av en film om genmodifisert mat.

Snøhetta med mulighetsstudie for Skoppum

Snøhetta setter i gang arbeidet med å lage en mulighetsstudie for nytt knutepunkt på Skoppum i Vestfold.

Bondelagskokken i Naturens verden

Søndag kan du stifte bekjentskap med Bondelagskokk Bodil Fjellestad Eikrem i Naturens verden på NRK P1.

Kåre Syrstad er død

Æresmedlem i Norges Bondelag, Kåre Syrstad, døde søndag 3. februar.

Inviterer unge bønder med på fagtur

Norges Bondelag ønsker flere bønder med ”Inn på tunet”. Derfor inviteres unge bønder nå med til Finnmark.

Klimaendringer er en utfordring for bonde og mattrygghet

- Klimaendringer gir ustabile avlinger og avlingskvalitet. Norske bønder og landbruksforskningen har sammen et stort ansvar fremover for å sikre norske forbrukere trygg mat videre inn i fremtiden, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Rema-Reitan får mer kyllingmakt

Norges Bondelag ser med bekymring på at dagligvarekjedene kjøper seg enda mer makt over norsk matproduksjon.

En blå-blå landbrukspolitikk

- Blir det regjeringsskifte ved valget blir landbrukspolitikken en blanding av hva Høyre og Frp foreslår.

Slaget om matproduksjonen på Stiklestad

Høy temperatur og mange frammøtte på debattmøte om framtidas matproduksjon med Høyre, Sp - og bondehæren.

Fremdeles nei-takk til GMO

Landbruket ønsker ikke å dyrke dagens genmodifiserte planter. Her ser du GMO-nettverkets NYE FILM.

Staten anker dom om sauetap

- Skuffende, MD søker konfrontasjon framfor konfliktforebygging, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

- Vår matjord er ikke en vanlig handelsvare

- En slutt på vern av matjorda vil bety slutten for vår matproduksjon, sier nestlederen i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Betring av økonomien avgjerande for auke i storfekjøtproduksjonen

Bondelagsleiar Nils T. Bjørke var ikkje i tvil under opninga av Storfe 2013, betre økonomi er avgjerande for auke.

«Bønder i by’n» beste reklamefilm i 2012!

Gullfisk-debutant Felleskjøpet gikk av med seieren i årets Gullfisken, årets beste reklamefilm 2012!

Regjeringen trenerer drenering

Det er på overtid at grøftetilskuddet som ble lovet i jordbruksavtalen for 2012-2013 trer i kraft.

Høyre overselger skattegodene

Mindre skatt skal hjelpe bøndene å overleve kraftige kutt i landbruksstøtten. Bondelaget mistenker at Høyre pynter brura.

Staten må dekke utgifter til arkeologiske arbeider

- Så lenge tiltaket er økt matproduksjon, må staten dekke utgiftene ved arkeologiske arbeider.

- Velfungerende lokallag er grunnleggende viktig

Elin Røed skal styrke samarbeidet mellom lokallag, fylkeslag og sentralleddet i Bondelaget.

700 til Storfe 2013

Bondelagsleder Nils T. Bjørke deltar under åpninga av Storfe 2013 der det er meldt på over 700 bønder.

Retrett frå SLF om brukarskifte på mjølkebruk

Statens Landbruksforvaltning måtte slå full retrett om brukarskifte på mjølkebruk som "endring i kvoteforhold".

Felleskjøpets "Bønder i by'n" nominert til Gullfisken

Lørdag 2. februar blir det klart om Felleskjøpets reklamefilm "bønder i by'n" stikker av med Gullfisken.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere