Illustrasjonsfoto: Bjørn Molstad.Her er oversikten over hvor du finner Bondens marked denne helga:

Arendal
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 10 - 15
Sted: Torvet

Asker
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 11 - 16
Sted: Torvet

Bergen
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 10 - 16
Sted: Fiskebryggen
Bodø
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 10 - 15
Sted: Torvet

Bærums Verk
Dato: søndag 16. desember
Åpningstid: kl. 12 - 18
Sted: Festplassen

Drammen
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 11 - 16
Sted: Bragernes Torg

Førde
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 10.30 - 16.00
Sted: Elvegården Førde Torg

Hamar
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 11 - 15
Sted: Triangelen

Levanger
Dato: Onsdag 19. desember
Åpningstid: kl. 11 - 16.30
Sted: Dampskipsbrygga

Lillehammer
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 10 - 16
Sted: Lilletorvet

Oslo
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 10 - 16
Sted: Valkyrie Plass (Bogstadveien)

Tromsø
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 10 - 15
Sted: Stortorvet

Trondheim
Dato: hver dag
Åpningstid: kl. 12 - 19
Sted: Torvet

Åndalsnes
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 11 - 15
Sted: Torvet
 

Bondens marked i Norge ble etablert i 2003, etter inspirasjon fra tilsvarende konsepter i blant annet USA og Storbritannia. Bak Bondens marked i Norge står Norsk Landbrukssamvirke, Hanen (tidligere Norsk Bygdeturisme og Gardsmat), OIKOS, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Stiftelsen Bondens marked Norge ble stiftet 27. april 2010 etter å ha vært eid av Norsk Landbrukssamvirke fram til da. Stiftelsen Bondens marked Norge fungerer som en paraplyorganisasjon for de lokale markedene. De fleste lokale markedene rundt omkring i landet er bygget opp som andelslag hvor produsentene har andeler i sitt lokale marked. De lokale markedene drifter markedet/markedene i sin region.
Målsettingen til Bondens marked er å gi kundene lokalprodusert, fersk og smakfull mat i tillegg til direktekontakt med produsenten.