Illustrasjon: Demonstrasjonsplakater "Nei takk til GMO-mais. Arkivfoto: Kathrine Kleveland. - Bondelaget takker regjeringen for en klok førjulsgave med vedtaket om å forby innførsel av genmodifisert raps, og har stor foreventninger til regjeringen følger opp med avslag på de tre andre GMO-søkandene, sier Einar Frogner som er styremedlem i Norges Bondelag.

Norges Bondelag er fornøyd med regjeringens vedtak om å forby at genmodifisert raps innføres til Norge. Som en del av Nettverk for GMO-fri mat og fôr har Norges Bondelag sammen med 18 andre organisasjoner lenge jobbet for dette vedtaket. Den forbudte rapsen er genmodifisert til å tåle sprøytemidler, og dersom den blir innført i norsk natur, vil den kunne opptre som ugras i andre avlinger. Dette kan true økobalansen og naturmangfoldet. Den norske genteknologiloven omtales ofte somo verdens beste fordi den i tillegg til risiko for helse og miljø skal vektlegge samfunnsnytte, etikk og bærekraft.

- Det er flott at regjeringen gjennom sitt vedtak nå følger opp dette. Regjeringen viser til både risiko for uønsket spredning av den genmodifserte rapsen i Norge og at det heller ikke er grunnlag for å konkludere med at framstilling og bruk rapsen bidrar til en mer bærekraftig utvikling internasjonalt, sier Einar Frogner.

Håper på flere avslag

Det ligger fortsatt tre søknader om godkjenning av andre genmodifiserte organismer på vent, to genmodifserte mais og en potetsort.

- Vi håper forbudet mot den genmodifiserte rapsen baner vei for forbud av de andre sortene. Norsk landbruk ønsker ikke disse produktene og vi har heller ikke registrert noe ønske fra norske forbrukere om slike produkter, sier Einar Frogner, og oppfordrer regjeringen til å ha en føre var-holdning til GMO. 

- Dette dreier seg om et verdivalg og å være årvåken i forhold til den maten vi spiser. Vi ønsker ikke matproduksjon basert på GMO, slår Frogner fast.