På dagens kvotedrøftinger mellom staten og faglaga i landbruket ble grunnkvoten for kumelk satt til 1,00 og den disponible kvoten til 1,03 for kvoteåret 2013/2014. Målet er å produsere 1 530 millioner liter melk det kommende kvoteåret. Endringene gjelder fra 1. mars.

– Her har vi landet på et fornuftig nivå, sier Nils T. Bjørke. – Endringene er beregnet å gi samme melkemengde som i fjor, og nok melk og melkefett. Det er en viss usikkerhet i om tilgangen på melkefett til smørproduksjon blir høy nok, men økningen på tre prosent er beregnet til å gi best utnyttelse av melka samlet sett, sier Bjørke. 

Siden sommeren har alle kunnet produsere sju prosent mer enn grunnkvoten. Neste kvoteår kan produsentene levere mindre melk enn dette halvåret, men tre prosent mer enn grunnkvoten.

 

Gjelder alle kvotestørrelser

Muligheten til å produsere tre prosent over grunnkvote vil bli gitt alle produsenter av kumelk, uavhengig av kvotetak, men maksimalt 412 000 liter for enkeltforetak og 773 000 liter for samdrifter. Produsenter med historisk kvote som er høyere enn henholdsvis 400 000 liter og 700 000 liter får produsere tre prosent over sin historiske kvote. 

Det er forventet at flere vil kunne få en høyere kvoteoppfyllingsgrad og at melka vil ha en høyere fettprosent enn for inneværende kvoteår. Dette er som følge av bedre grovfôrkvalitet, endringer i sammensetningen av kraftfôret, samt økt fokus på og bedre betaling for melkefettet.

For å sjekke hvordan melkeinngangen stemmer med prognosene, vil partene møtes på nytt i juni, for eventuelt å gi muligheten til å produsere mer melk.

Les referatet fra kvotedrøftingene.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke og Mina Mjærum Johansen.