Eksempel på hvordan nasjonale turistveier kan gro igjen. Bildet fra Vik er manipulert. Foto: Anders Bryn, Jon Skille Amundsen, Norsk institutt for skog og landskap.

På den internasjonale landbruks- og matmessen Grüne Woche har Nasjonale turistveier blitt tatt opp i næringslivdelegasjonen som et viktig knutepunkt for samarbeid mellom reiseliv, arkitektur, samferdsel og matprodusenter.

- Norske bønder og matprodusenter er inne i en drivende utvikling. Stadig flere turister får servert mat med regional tilknytning, men vi må huske på at ikke en lokalmatprodusent kan holde alle utsikter fri, men er avhengig av aktive matprodusenter omkring seg, sier Nils T. Bjørke.

I følge forskningsrapporten er utsikten langs mange av de 18 Nasjonale turistveiene betinget av slått, beiting og rydding knyttet til landbruk og produksjon av norsk melk, ost, lam og storfe.

Men nå er det stor fare for gjengroing langs flere av Norges vakreste og mest spektakulære strekningen.

Forskeren ved Skog og Landskap trekker spesielt frem Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal.

- Her kan så mye som 40 prosent av landskapet innen 50 meter fra veien gro igjen med skog. Tallene for Lofoten er på 35 prosent, sier Bryn.

Modellene forskeren bruker viser at gjengroing går svært raskt i områder med lite gjenværende utmarksbeite.

- For at hele prosjektet Nasjonale turistveier skal kunne sluttføres må det fortsatt være et aktivt landbruk. Det betyr en styrkning av beitetilskudd og generelt gode inntekstvilkår for bonden. Hvem vil kjøre gjennom grønne tunneler og bare skimte fjell, fosser og fjorder?, spør Nils T Bjørke, leder i Norges Bondelag i forbindelse med næringslivsdelegasjonens møte under IGW i Berlin.

Følgende strekninger er utsatt:

Havøysund
Atlanterhavsveien
Lofoten
Valdresflya
Aurlandsfjellet
Gamle Strynefjellsvegen
Geiranger-Trollstigen
Helgelandskysten
Sognefjellet

Ta kontakt for mer informasjon:

Forsker Anders Bryn ved Norsk institutt for Skog og Landskap på tlf: 93 03 97 82

Leder i Norges Bondelag: Nils T Bjørke på tlf: 90 15 06 24


Fotomontasjer er fra Vesterålen. Foto: Anders Bryn, Jon Skille Amundsen, Norsk institutt for skog og landskap.


Fotomontasje fra Valdres. Foto: Anders Bryn, Jon Skille Amundsen, Norsk institutt for skog og landskap.