Oppropet ble overrakt Regjeringa fredag, og har denne ordlyden:

Nasjonal transportplan må kutte klimagassutslippene

11. juni 2012 vedtok Stortinget et bredt klimaforlik, som slår fast at Norge skal kutte sine utslipp av klimagasser.

De 49 organisasjonene og 2 fylkesordførerne bak dette oppropet ber regjeringen følge opp klimaforliket som er vedtatt av Stortinget. Den kommende transportplanen må føre til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren fram mot 2020, og på lengre sikt.

Organisasjoner som har undertegnet:

Fagforbundet, NHO Logistikk og Transport, Utdanningsforbundet, Norges Automobil-Forbund, Norsk Jernbaneforbund, Tekna, YS, Den norske kirke, Unge Høyre, AUF, Rød Ungdom, Grønn Ungdom, Unge Venstre, Krfu, Sosialistisk Ungdom, Naturviterne, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norsk Lokomotivmannsforbund, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Miljøstiftelsen Zero, Greenpeace, WWF, Miljøagentene, Klimavalg 2013, Norsk klimanettverk, Norsk Klimastiftelse, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Spire, Utviklingsfondet, Changemaker, Kirkens Nødhjelp, Sabima, Grønn Hverdag, ForUM for utvikling og miljø, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Norges Bondekvinnelag, KFUK-KFUM Global, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Bioenergiforening, For Jernbane, Intercityprosjektet Lillehammer - Gudbrandsdalen, Kollektivkampanjen, Norsk Elbilforening, Grønn Bil, Syklistenes Landsforening, Trafikkaksjonen og Digni.

Fylkesordførere som har undertegnet:

Per-Eivind Johannesen, Fylkesordfører i Vestfold
Ole Haabeth, Fylkesordfører i Østfold
Gro Lundby, fylkesordfører Oppland