Det sier seniorrådgiver Ingrid Melkild i Norges Bondelag og understreker samtidig at dagens metodekrav til risikovurderinger av genmodifiserte organismer bør gjennomgås og oppdateres med hensyn til de erfaringer som er gjort.

39 GMO-søknader

39 GMO søknader er nå til sluttbehandling hos myndighetene. I den forbindelse har Bioteknologinemnda sendt et brev til norske myndigheter. Brevet tar opp ulike utfordringer med dagens rutiner for vurderinger av GMO søknader.

Krav om uavhengig forskning

- Uavhengig forskning er en forutsetning for tillit til de risikovurderinger som skal gjøres ved behandling av søknader, sier Melkild som legger vekt på at Norge må holde fast på å håndheve intensjonene i genteknologiloven. -Det er viktig at kravene til vurdering av bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etiske forhold, vektlegges på lik linje med kravene til vurdering av helse- og miljørisiko.